ÖğRenme ve Performans Arasındaki Fark

Öğrenme ve Performans

arasındaki farkın, öğrenme ile performans arasında ki