Akademik Yazı Yazımı Arasındaki Fark

Akademik Yazılı Yazılı Yazı Yazıları

Yazıların amacı ve amacına bağlı olarak farklı stiller vardır içeriği. İş dünyası akademisyenlerden farklı taleplere sahiptir ve uzunluk ve format açısından da farklılık vardır. Öğrenciler, ödevlerinde farklı yazıtipi stilleri arasındaki farkları hızlı ve etkin bir şekilde öğrenmek zorundalar. Bu makale, insanların yazışmalı iletişimde hatalar yapmalarını önlemek için akademik ve iş yazısı arasındaki farkları vurgulamaya çalışmaktadır.

Akademik Yazı

Bu, öğrencilerin profesörlerince çeşitli konularda görevlendirildiklerinde karşılaştıkları stiller yazıyor. Görev ne olursa olsun, her zaman yazmanın yapılmasının bir amacı vardır. Yazı biçimi, bu nedenle elde edilecek olan amaca bağlıdır. Genellikle, akademik dünyada yazı tarzı, profesör tarafından istenen veya sorulan stile bağlıdır.

Akademik yazı, okuyucunun, çoğunlukla öğrencinin öğretim görevlisini etkilemek ve öğrencinin bilgi derinliğini bilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çoğu zaman, bir öğrencinin yazdıklarını okuyan tek kişi eğitmenidir. Ayrıca, akademik yazı biçiminde çoğunlukla araştırma kağıtları, denemeler ve bazen laboratuvar raporları ile sınırlıdır. Akademik yazı yazarın bilgi yeteneğini veya derinliğini yansıtır. Bu, her zaman yazmakta daha iyi olduğu anlamına gelir ve öğrenciler, eğitmenleri tarafından daha fazla yazmak için teşvik edilirler.

İş Yazarlığı

Iş dünyasında yazma gerçekten çok önemli, ancak amaç akademik yazıya kıyasla büyük ölçüde değişiyor. İş yazısı, teklifler, raporlar, planlar gibi iş mektupları yazmayı içerir. Bu mektuplar, bir kuruluştaki izleyiciler için yazılabilir veya kuruluş dışındaki izleyicilerle iletişim kurmak üzere tasarlanabilir.

Yazı tarzı, olağanüstü gerçeklere dayandığı ve kısa olması gerekmediğinden özlü ve nettir. İçeriği süslemek için süslü stiller yoktur ve soğuk gerçekler amaca çok iyi hizmet eder.

Akademik Yazı Yazımı ve Yazma Yazımı arasındaki fark nedir?

• İşletme yazısı açık ve kısa olmalı ve kısa olması gerekir. Öte yandan, öğretim üyesi öğrencinin bilgi düzeyiyle etkilemek için akademik yazı yazmak çok uzun olabilir.

• Iş yazısı durumunda izleyici kitleleri çeşitlenebilir, akademik yazı olması durumunda araştırma kağıdını veya makalesini okuma şansı bulan tek kişi eğitmentir.

• Akademik yazı, yazıları süslü bir tarzla süslemekten ibarettir; iş yazısı ise yalnızca soğuk olaylarla doludur.

• İş dünyasında yazı yazmanın amacı, akademik dünyadaki yazı biçiminden tamamen farklıdır.

• İş yazısı, akademik yazı tek kullanımlık olmak üzere birçok kez kullanılabilir.