Akademik Dergisi ve Süreli Yayınlar Arasındaki Fark

Anahtar Difference - Akademik Dergisi'ne Periyodik Kafa karıştırıcı olabilse de, akademik dergiler ile süreli yayınlar arasında bir fark vardır. Akademik makaleler nedir? Peki bunlar süreli yayınlardan nasıl farklı? Önce iki terimi anlamamıza izin verelim. Bir akademik günlük, belirli bir disiplinin akademik makalelerinin yayınlanmasını ifade eder. Öte yandan, süreli yayınlar düzenli aralıklarla basılan bir dergi anlamına gelir. Bir süreli yayın ile bir akademik derginin arasındaki

önemli fark, akademik bir makale, bir disiplin içindeki uzmanların uzmanlarından oluşan özel bir kitleye yönelik olarak hazırlanırken, süreli yayınlar değildir. Bu yazı sayesinde, iki kelime arasındaki farkı net bir şekilde kavrayalım.

Akademik Günlük Nedir?

Bir akademik günlük, belirli bir disiplinin akademik makalelerinin yayınlanmasını ifade eder.

Bunlar çoğunlukla belirli bir disiplinin yeni araştırmalarını sunmak için kullanılır. Akademik dergiler ayrıca zaman zaman basılan süreli yayınlar olarak da değerlendirilebilir. Bununla birlikte, süreli yayınlarla akademik dergiler arasındaki çarpıcı fark, akademik dergilerin genel bir izleyici için yazılmaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Aksine, belli bir grup birey için, özellikle bir disiplinin uzmanları ya da bilim adamları için yazılmıştır. Bu nedenle akademik dergilere akademik dergi da denir.

Akademik dergiler, uzman bir jargonda yazılan makalelerden oluşur. Genellikle yeni bulgular, araştırmalar ve incelemelerle ilgili referanslar ve bilgiler içerir. Akademik dergiler, hem doğal hem de toplumsal bilimler alanında birçok disiplin için bulunabilir. Şimdi, süreli yayınları anlamaya çalışalım.

Süreli Yayın Nedir?

Oxford İngilizce Sözlüğüne göre,

süreli yayın, ncu düzenli aralıklarla yayınlanan bir dergiye işaret eder. Yayın periyodik olarak yapıldığı için periyodik adı kullanılır. Bu, haftalık, aylık, yıllık vb. Olabilir. Dergilerden konuşurken, gazete, dergi, bülten, bilimsel dergi, süreli yayın kategorisine girer. Süreli yayınlar ya genel izleyiciler için ya da uzmanlar için yazılabilir. Bu, süreli yayınlara göre değişir. Uzman ya da akademisyenler için bir periyodik yazı yapıldığında bunlar akademik dergiler olarak anılır. Bu, bir süreli yayın ile bir akademik günlük arasındaki ana farktır. Süreli yayınlar, okuyucuyu belirli bir konuyla ilgili bilgilendirdikleri için çok becerikli olabilir. Dolayısıyla, okuyucu birçok kitapla dolaşmak zorunda kalmaz ve bir konuyla ilgili bilgileri tek bir yerde bulabilir. Ayrıca gazeteleri periyodik olarak değerlendirirken, okuyucu son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili bilgi sahibi olabilir. Araştırmacıların neden süreli yayınlar kullandıklarının sebeplerinden biri de budur. Araştırmacıya alakalı ve güncel bilgileri sağlarlar. Araştırmacıların süreli yayınları kitap amaçlı tercih etmelerinin bir başka nedeni, süreli yayınların doğrudan bir odak noktasına sahip olmalarıdır. Örneğin, mülteci çocuklarla ilgili ise, periyodik olarak daha geniş bir kitleye odaklanan bir kitabın aksine öyle değil. Özlü ve özeldir.

Akademik Dergisi ile Süreli Yayınlar Arasındaki Fark Nedir?

Akademik Derginin Tanımı ve Süreli Yayınlar:

Akademik Dergisi:

Bir akademik dergi, belirli bir disiplinin akademik makalelerinin yayınlanmasını ifade eder. Süreli yayın:

Süreli yayın düzenli aralıklarla yayınlanan bir dergiye işaret eder. Akademik Derginin ve Süreli Yayınların Nitelikleri:

Kitle:

Akademik Dergisi:

Akademik dergiler belirli bir kitle için yazılmıştır. Süreli yayınlar:

Genel yayınlar için süreli yayınlar yazılmıştır. Amaç:

Akademik Dergisi:

Akademik dergiler yeni araştırmalar sunmak üzere yazılmıştır. Süreli yayınlar:

Süreli yayınlar bilgi sağlamak için yazılmıştır. İçerik:

Akademik Dergisi:

Akademik dergiler arasında araştırma özetleri, incelemeler vb. Yer almaktadır. Süreli yayınlar:

Süreli yayınlar görüş, hikaye, haber içerir. Resim Nezami:

1. Cécile Duteille'in "Yıllık Sosyoloji Gözlemini Bağlama" - Kendi çalışması. [CC BY-SA 3. 0] via Wikimedia Commons

2. Cimmerian praetor tarafından "Europa Institut Library'de süreli yayınlar" - Kendi çalışma. [CC BY-SA 3. 0] via Wikimedia Commons