Aktif ve Pasif Bileşenler Arasındaki Fark

'ya dayanır. Aktif Bileşenle Pasif Bileşenler

Tüm elektrik bileşenleri, etkin ve pasif aygıtlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. Kategorizasyon, bileşenlerin devreye enerji üretme kabiliyetine dayanır. Herhangi bir bileşen devreye güç verirse, aktif bileşen kategorisine aittir. Bileşen enerji kullanıyorsa buna bir pasif eleman denir.

Aktif Bileşenler

Güç kazancı sağlayabilen herhangi bir bileşen, etkin bileşen olarak adlandırılır. Devreye güç enjekte eder ve devre içindeki akım (veya enerji) akışını kontrol edebilir. Herhangi bir elektronik devre, çalışması için en az bir aktif bileşen içermelidir. Aktif cihazlar için bazı örnekler batarya, vakum tüpleri, transistör ve SCR (silikon kontrollü doğrultucu / tristör) 'dir.

Devredeki akım akışını kontrol etmek başka bir küçük akım veya voltaj yardım edebilir. Bunlara akım kontrollü cihazlar (ör. Bipolar Jonksiyon Transistörü) ve gerilim kontrollü cihazlar (örn. Alan Etkili Transistör) denir.

Pasif Bileşenler

Devreye güç kazandıramayan bileşenlere pasif aygıtlar denir. Bu cihazlar devredeki akım (enerji) akışını kontrol edemez ve çalışması için aktif cihazların yardımına ihtiyaç duyar. Pasif cihazlar için bazı örnekler dirençler, indüktörler ve kapasitörlerdir.

Pasif bileşenler bir sinyali birden fazla kazançla yükseltemezlerse de, bir sinyali birden az bir değere çarpabilirler. Ayrıca salınım, faz kaydırma ve filtreleme sinyalleri de yapabilirler. Bazı pasif bileşenler ayrıca enerjiyi depolamak (aktif bir elementten çekilmiş) ve daha sonra serbest bırakma kabiliyetine sahiptir. Örnek: Kondansatörler ve endüktörler.

Aktif ve pasif bileşenler arasındaki fark nedir?

1. Aktif cihazlar devreye enjektörü enjekte ederken, pasif cihazlar herhangi bir

2 enerji tedarik etme yeteneğine sahip değildir. Aktif cihazlar güç kazancı sağlayabilir ve pasif cihazlar güç kazancı sağlayamazlar.

3. Aktif cihazlar devre içindeki akım (enerji) akışını kontrol edebilir, buna karşın pasif cihazlar onu kontrol edemez.