Temyiz ve Gözden Geçirme Arasındaki Fark

Temyiz ve İnceleme

Adli bir sistemde daima bir hüküm vardır bir dava tarafı bir mahkeme kararı ile mağdur hissediyorsa, tazminat talep edin. Bir üst mahkemede bir alt mahkemenin kararına itirazda bulunma sistemi vardır ve karar ya da kararın yasallığıyla ilgili olan bir inceleme yöntemi de vardır. Birçok kişi, benzerlikleri ve hatırı sayılır ölçüde çakışmaları nedeniyle temyiz ve gözden geçirme arasında şaşkın kalmaktadır. Bu makale, okuyucuların kendileri için mevcut olan iki aracı daha iyi anlamalarını sağlamak için itiraz ve inceleme arasındaki farkları vurgulamaya çalışmaktadır.

Temyiz

Mahkeme kararı taraf olan mahkeme karardan memnun değilse ve karara karşı temyize karar verirse temyiz başvurusu yapılır. Mahkemenin kararı ile aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış insanlar vardır. Bu insanlar kararın iptali veya değiştirilmesi için üst mahkemede itirazda bulunarak yargıdan feragat istiyorlar. Bu nedenle, temyiz, mağdur tarafın aynı konuyla ilgili ikinci bir yargılaması için bir dilektir. Çoğu yargı sisteminde, temyiz, bir tarafın mahkeme kararı ile haksızlığa uğradığını düşünürse, halkın hakkı ve redressal arama aracı olarak kabul edilir. Yüksek bir mahkemede temyiz her zaman tercih edilir. İtirazın başarısız olması halinde, ikinci bir itiraz başvurusunda bulunulabilir. Temyiz her zaman ilgili taraflardan biri tarafından açılır.

İnceleme

İnceleme, mağdur bir tarafın kararını veya kararını ikinci kez incelemesi için bir mahkemeye başvurmak için kullandığı bir araçtır. İnceleme, temyiz için herhangi bir hüküm bulunmadığında kullanılır. İnceleme, halkın kanuni bir hakkı değildir ve inceleme talebini reddedebileceği için bir mahkemenin takdir hakkı olarak kabul edilir. İnceleme, orijinal kararın geldiği yerdeki aynı mahkemede aranır. İkinci gözden geçirme sistemi yok. İnceleme, bir mahkeme tarafından suoto moto'ya yapılabilir.

İtiraz ve İnceleme arasındaki fark nedir?

• İnceleme çoğunlukla bir kararın hukuki meselelerinin doğruluğu ile ilgiliyken, itiraz çoğunlukla kararın doğruluğuyla ilgilidir.

• İnceleme aynı mahkemede yapılırken temyiz daha yüksek bir mahkemede açıldı.

• Temyiz, bireyin kanuni bir hakkıdır, ancak inceleme mahkemenin takdir hakkındadır.

• Bir usul usulsüzlüğü, uygunsuzluk, mantıksızlık ve yasadışılık gözden geçirmenin temelini oluştururken, temyiz başvurusunda memnuniyetsizlik veya hayal kırıklığı gerekçeleri olabilir.

• Temyiz, kararın veya kararın değiştirilmesi veya değiştirilmesi talebidir, oysa gözden geçirme, kararın yasallığına bakmak için bir taleptir.