Küme ve Tabakalı Numune Alma Arasındaki Fark

Kümeleme Tabakalı Örnekleme

alarak yapılır. Anketler, pazarlama, sağlık ve sosyoloji alanlarındaki her türlü araştırmada kullanılır. Genellikle bir nüfus örneğini alarak yapılır, çünkü tüm nüfustaki bir anket yapmak pahalı olur. Bunun dışında örnekleme, verilerin toplanmasını daha hızlı yapar; çünkü yalnızca nüfusun küçük bir bölümüne odaklanır. Ayrıca, toplanan verilerin doğruluğunu ve doğruluğunu ve bunun tekdüzeliği ve benzerliğini sağlar.

Örnekleme yapılmadan önce ilgili popülasyonu, örnekleme çerçevesini, örnekleme yöntemini, numune boyutunu ve ölçülecek veya örneklenecek öğeleri veya olayları belirlemek gerekir. Bundan sonra, gerçek numune alma ve veri toplama işlemi yapılabilir. Basit rasgele örnekleme, sistematik örnekleme, boyut örneklemesi ile orantılı olasılık, eşleştirilmiş rasgele örnekleme, kota örneklemesi, çizgi örnekleme, olay örnekleme, katmanlı örnekleme ve küme örneklemesi: araştırmacıların kullanabileceği birkaç örnekleme yöntemi vardır.

Tabakalı örnekleme, nüfusun birkaç katmana veya kategoriye bölünmüş olduğu ve her katmandan bir numune alındığı bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntem çok verimli ve araştırmacıların nüfustaki belirli gruplar hakkında yeterli ipucu almasına yardımcı oluyor. Her katmana, araştırmacılara hangi yaklaşımın en iyi sonuç verdiğini öğrenmek için bir araç sağlayarak farklı şekilde yaklaşılabilir. Tabakalı örneklemenin kullanılmasında avantajlar olsa da, kullanımında bazı dezavantajlar da bulunmaktadır.

Bir dezavantaj, tabakalı örneklemenin, popülasyondan daha fazla sayıda numuneye ihtiyaç duyması, çünkü numunelerin birkaç katmana bölünmesi gerekir. Bu, araştırmacıların ek maliyeti anlamına gelecektir.

Öte yandan, küme örneklemesi, popülasyonun, belirli alanlarda veya zamanlarda zaten kümelenmiş gruplara ayrıldığı bir örnekleme yöntemidir ve her gruptan bir numune alınmıştır. İki aşamalı bir örnekleme veya çok aşamalı örnekleme olabilir. Hem maliyet hem de zaman açısından verimli, çünkü nüfusun tüm unsurları hakkında ayrıntılar toplamakla yükümlü değildir. Bu yöntemin olumsuz yanı, seçilen bir kümenin kısmi olabileceği ve tahminlerin yanlış olmasına neden olmasıdır.

Özet:

1. Tabakalı örnekleme yöntemi, bir popülasyonun birkaç katmana bölünmüş olduğu ve her tabakadan bir numune alındığı bir örnekleme yöntemidir. Küme örneklemesi, nüfusun belirli bir bölgede halihazırda bulunan 2. küme ayrıldığı ve her kümeden bir numune alındığı bir örnekleme yöntemidir.
3. Tabakalı örnekleme çok verimli ve kesin istatistiksel veriler sağlamayı amaçlarken, küme örneklemesi örneklemenin verimliliğini arttırmayı amaçlıyor.
4. Katmanlı örnekleme, küme örneklemesi zaman kazandırırken, gerçekleştirmek için daha uzun bir süre alır.
5. Tabakalı örneklemede daha çok numune gerektirir, çünkü küme örneklemesi yapılmazken nüfus birkaç katmana bölünmüştür.
6. Kümelenme örneklemesi, katmanlı örneklemenin pahalı olabileceği halde numuneler daha önceden belirtildiği için çok uygun maliyetlidir.
7. Tabakalı örnekleme, araştırmacıların her katman için farklı yaklaşımlar kullanmasına ve kümelenme örneklemesi yapılmazken hangi yaklaşımın en iyi sonuç verdiğini görmesine izin verir.