Kurumsal Kimlik ve Marka Verme Arasındaki Fark

Anahtar Farklılık - Kurumsal Kimlik ve Markalaşma

Kurumsal Kimlik ve Marka Bilinci, pazarlamada iki kavramdır ve aralarındaki farkı tanımlamak, her iki kavram birbirine bağlı olduğu için oldukça karmaşıktır. Bununla birlikte, onları algı gerekçesiyle belirli parametrelerden ayırt edebiliriz. İç algı ve dış algılama (müşteri görüşü), bu iki pazarlama kavramını ayırt etmek için ipuçları sağlar. Kurumsal kimlik ile marka bilinci oluşturma arasındaki anahtar farkı kurumsal kimliğinin iç bakış açısı, markalaşma ise dışsal bir bakış açısına sahip olmasıdır. Günümüzde, birçok organizasyon marka bilinci oluşturmak için kurumsal kimliğe harcıyor. Buna sivil toplum örgütleri de dahildir. Her firmanın kendine has bir uzmanlığı olabilir ve görünümleri itibarıyla gücünü vurgulamak için odaklanmalıdır. Bu, daha iyi bir müşteri algılamasına yardımcı olacaktır. Örneğin, Volvo, 1928'de kuruluşundan bu yana ağır araçlarda uzmanlığına sahipti. Bu gücü, daha güvenli daha dayanıklı otomobiller haline getirerek tercüme ettirdi; bu da, onlara müşteri görüşü açısından en güvenli araç olarak bir isim kazandırdı. Bu kısa yazıyla, her bir konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir işletmenin görünüm ve hisleriyle ilgilidir. Bu, işi dış dünyaya sergileyen bir

iç faktör 'dır. Kurumsal kimlik müşterileri, yatırımcıları ve çalışanları gibi çeşitli halkın zihninde bir ticari varlığın genel görüntüsü olarak tanımlanabilir. Genellikle firmalar, ticari kimliğini, markalarını kullanarak ürün veya hizmetlerinin markalaştırmasıyla ilişkilendirir. Kurumsal kimlik genellikle bir logo veya resim ile temsil edilir. Örneğin, Volkswagen, V ve W harfli bir daire kullanıyor. Pepsi, kırmızı, beyaz ve mavi olmak üzere üç renkte bir daire kullanıyor. Bu logolar paydaşların şirketi anında tanımlamasına yardımcı olur.

Kurumsal kimlik,

eşsiz, kolaylıkla ayırt edilebilen diğer işletmelerin kimliğinden, ürün ve odaklanmanın vizyonunu yansıtan özelliklere sahip olmalıdır firmasına aittir. Kurumsal kimlik, farklı algılamalar yapmak için öznitelikleri kurumsal kimlikle birleştirdikçe mülkiyet haklarına sahip olduklarına inandığı bir felsefedir. Kurumsal kimlik, kuruluşların tanıtımlarını yansıtmalarına ve daha kolay odaklanmalarına yardımcı olur.Örneğin, "m" eğimli bir kırmızı renk görüyorsanız, McDonalds tarafından işletilen bir burger priziyle hemen ilişkilendirmeniz gerekir. Kurumsal kimlik, onlarla ilişkili açık yönergelere sahiptir. Bu yönergeler kimliğin nasıl uygulandığını yönetir. Renk paletleri, yazı biçimleri ve sayfa düzenleri arasında pek az örnek vardır.

Volkswagen Logo

Marka Nedir?

Kurumsal kimliğin tamamı bir işletmenin görünümü ve duygusu ile ilgiliyken, markalaşma

, müşterilerin zihniyetlerinde duygu, güven ve güvenilirlikle ilgili . Markalaşma, sadece şirketini nasıl hissetmekte ve düşünürken ya da örgütü daha çok nasıl algıladıklarını göstermektedir. Marka bilinci, güven, güven, mutluluk, öfke gibi çeşitli duyguları uyandırabilir. Bunun nedeni, organizasyonla ilgili deneyimdir. Kurumsal kimlik, firma ile müşteri deneyimiyle ilişkili olduğu için, algılamaların tepkisini belirlemede bir rol oynamaktadır. Markalaşma, verilen firma ile olan tecrübelerine göre firmanın paydaşların dış algısı olarak tanımlanabilir. Marka, çeşitli faktörlerin ortak bir algısıdır. Markanın yaşamış deneyimi çok önemlidir. Ayrıca, reklam kampanyaları, müşterileri mesajın içeriğini markaya yansıtan inanmaya yöneltirken çok önemli bir rol oynayabilir. Söz ilk etkileşimde verilebilirse, markanın olumlu bir etkisi olacaktır. Markalama, nihayetinde bir müşterinin deneyim algılama faktörü nedeniyle bir firmaya sadık kalıp bırakmadığını belirler. Örneğin, BMW ilk arabanız olabilir ancak hayatınızın uzun süre tercih edilip edilmeyeceğine karar verecek marka (tecrübe).

Kurumsal Kimlik ve Marka Verme arasındaki fark nedir? Kurumsal kimliğin ve markalaşma kavramlarının genel bir anlayışına sahip olduğumuz için, odağı kendi aralarındaki farklılıklara doğru kaydıralım. Tanımı

Kurumsal Kimlik ve Marka Verme

Kurumsal Kimlik:

Kurumsal kimlik, "müşterilerin, yatırımcıların ve çalışanlar”. Markalaşma:

Markalaşma "firmanın paydaşlarının verilen firma ile olan tecrübeleriyle ilgili dış algısı" olarak tanımlanabilir.

Kurumsal Kimlik ve Markalaşma Özellikleri Algılama Oryantasyonu

Kurumsal Kimlik: Kurumsal kimlik

iç bakış açısıyla

dış görünüşüyle ​​dışa dönüktür. Kurumsal kimliğin anlamı, paydaşları için şirketi anında tanıması için firmanın yarattığı bir ayrımdır; örneğin bir logo. Bu, örgütün diğerinin algılamasını istediğini yansıtır; dahili bakış açısıyla ifade edilir. Marka: Marka, dış görünüşü ile

içe bakan . Müşteriler derhal organizasyon değildir; Bunlar dış paydaşlardır. Onların bakış açısı, kuruluşun müşterilerine sundukları performans veya deneyime yöneliktir. Kararlı Faktörler Kurumsal Kimlik:

Kurumsal kimlik, pazarın markalar ve logolar yoluyla piyasa farklılaşmasının bir yansımasıdır. Kurumsal kimlik, işin görünümü ve duygusu ile ilişkilidir.

Marka: Marka, müşteri deneyiminin bir yansımasıdır. Marka, güven, güvenilirlik, öfke, mutluluk vb. Duygularla ilgilidir.

Kılavuz İlkeler Kurumsal Kimlik:

Kurumsal kimlik, marka ve logoların kopyalanması ve kullanılması yönergelerini içermektedir.

Markalaşma: Markalaşma, yönergelerle ilişkili değildir ve yalnızca kuruluşa yönelik müşteri algılamasını yansıtır.

Hem kurumsal kimlik hem de marka bilinci aynı görünmesine rağmen, aslında farklı pazarlama kavramlarını belirttiler. Aralarındaki ayırt edici faktörleri yukarıda gördüğümüz gibi gördük. Görüntü Nezami: kein Urheber'in "Volkswagen logosu" - Kendi çalışmanız. (Public Domain) via Wikimedia Commons "Şirket marka değerlerinin hiyerarşisi" Ged Carroll (CC BY 2. 0) tarafından Flickr aracılığıyla