Ayrıştırıcı ve Detritivore arasındaki fark

Ayrıştırıcı ve Demirtivor

Ayrıştırıcı ve Detritivore ekosistemlerde canlı organizmalardır. Ekosistemimiz, canlı olmayan organizmalarla birlikte tüm canlı organizmalardan oluşur. Bu ekosistem böylece su, atmosfer ve birlikte tüm bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, topraklar, kayalar, mineraller içerir. Dünyada, canlı olmayan bir cemaatten oluşan çeşitli ekosistemler var. Bu ekosistemlerin büyüklüğünde büyük farklılıklar var. Bir su birikintisi olarak dünyadaki bazı ülkelerden daha büyük olabilen büyük bir yağmur ormanı gibi küçük bir ekosistemden dünyadaki sayısız ekosistem var. Bir bakıma, sayısız mikroorganizmaya ev sahipliği yaptığı için kendi içinde herhangi bir canlının vücudu bir ekosistemdir. Ayrıştırıcılar ve Detritivore birçok ekosistemde canlı organizmalar. Her iki organizmanın özelliklerinde ve işlevlerinde birçok benzerlik vardır, ancak bu makale okurları bu organizmaların farkında olmak için bir Ayrıştırıcı ve bir Detritivore arasındaki farkı vurgulamayı amaçlamaktadır.

Ayrıştırıcı

Adından da anlaşılacağı üzere, bunlar zaten ölü ya da ölen organizmaların ayrışmasına yardımcı olan organizmalardır. Besin zincirinde, bu organizmalar etoburdan sonra, hem bitkiler hem de diğer organizmaları tüketen diğer hayvanlar ve omnivolar yiyen çok düşük bir yer işgal eder. Fakat ayrıştırıcılar gıda ağında önemli bir rol oynar ve ayrılmazlar. Bakteriler ve mantarlar, enerjilerini ölü organizmalardan hayvan ve bitki atıklarından ayrı olarak alan ölü ve bozunan maddeleri besleyen ayrıştırıcılara örnektir.

Detritivore

Detritivorlar, dekomprozlarınkiyle aynı işlevi yerine getirir. Ölü bitki ve hayvansal maddeleri beslerler, fakat gerekli besleyicileri süreçte ekosisteme geri döndürmek için ilave bir işlev gerçekleştirirler. Böylece yaşadıkları ekosistemin önemli bir parçası haline gelirler. Topraklarda olduğu kadar deniz ekosistemlerinde de yaşayabilirler. Detritivorların bazı örnekleri solucanlar, midibüsler, deniz yıldızları, yengeçler ve gübre sinekleri.

Ayrıştırıcı ve Detritivore arasındaki fark

Bu nedenle hem Detritivorların hem de parçalayıcıların ölü ya da çürüyen maddenin ayrışmasına yardımcı olduğu açıktır. Ayrışma, kompleks bir bileşiğin daha basit bileşiklere ayrıldığı bir kimyasal reaksiyondur. Detritivorlar gerekli besin maddelerinin üretiminde yardımcı olurlar. Solucanlara, diğer çözücüler için meyve içerisine giren bir elmanın derisini yiyip yıkanırlar. Her iki ayrıştırıcı ve Detritivor maddenin çürümesine neden olurlar ancak Detritivores aslında organik madde yerse de, ayrıştırıcılar organik maddelerin sindirilmesi için enzimleri salgılar ve daha sonra ortaya çıkan molekülleri absorbe eder.

Detritivore kelimesi aslında canlı olmayan bitki ve hayvan kalıntıları, dökülen parçalar (deri, boynuzlar) ve atıklardan bahseden detritus kelimesinden gelir. Detritivorlar bu ayrışmayı enerji elde etmek için tüketirler. Ayrıştırıcılar, organik bileşikleri inorganik form haline getiren ve beslenme için ihtiyaç duydukları maddeleri absorbe eden Detritivorların özel bir alt grubudur.