Oluşturucu ve Özet Değerlendirme Arasındaki Fark

ile öğrenilen kavramların değerlendirilmesine yardımcı olur. Oluşturucu ve Özet Değerlendirme

Değerlendirme, herhangi bir eğitim programının çok önemli bir parçasıdır ve öğrencilerin sınıflarda öğrendikleri kavramların değerlendirilmesine yardımcı olur. Değerlendirme, öğretmenlerin olmadan öğretmenlerin periyodik değerlendirme yapamamaları ya da öğretmenlere öğretim metodolojilerini alması için öğrenciler tarafından yeteneklerin değerlendirilmesi olarak çalışamayacakları bir araçtır. Değerlendirme, kurumsal sektörde de eğitim programlarının etkinliğini kontrol etmek ve çalışanların geribildirim yoluyla programın ne kadar iyi alındığını görmek için kullanılır. Oluşturucu ve toplam değerlendirme denilen iki önemli değerlendirme sistemi vardır. Bu makalede vurgulanacak olan iki değerlendirme sistemi arasında pek çok farklılık var.

Oluşturucu Değerlendirme nedir?

Oluşturucu değerlendirme, öğretim amaçlarını veya hedeflerini doğrulamayı ve aynı zamanda öğretim standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu, öğretim sürecinde problemlerin tanımlanması ve daha sonra düzeltilmesi yoluyla aranır. Geliştirici değerlendirme, bir öğretmenin öğretim yöntemlerini iyileştirmek için kullanabileceği geribildirim alırken öğrencinin öğrenmesine göz kulak olmasını sağlar. Bu teknik, geliştirilecek hedef alanlarda çalışmak için öğrencilerin güçlü ve zayıf yanları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar. Bu teknik, sorunlu alanları tanımlayabildikleri ve öğrencilerin zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olması nedeniyle öğretmenler için iyi bir seçenektir. Öğretmenler, biçimlendirici değerlendirme tekniği aracılığıyla öğrencilerden niteliksel geri bildirim alırlar. Öğretilmesi veya öğrencileri derecelendirmek için kullanılmaması gereken materyali öğrenmesini sağlar.

Oluşturucu değerlendirme devam eden bir süreçtir ve genellikle dahili değerlendirme yöntemi olarak adlandırılır. Bir öğretmenin, bir eğitim programının değerini değerlendirmesini sağlar.

Özet Değerlendirme nedir?

Bir dersin veya herhangi bir diğer öğretim biriminin sonunda, bir stajyerin veya bir öğrencinin talimattan ne kadar iyi kazandığını görmek için toplam değerlendirme veya değerlendirme kümülatif değerlendirme tekniğidir. Eğitim programının sonunda öğrencinin öğrenimini özetlediği için buna denir. Özetsel değerlendirmede odaklanma, dış değerlendirme tekniği olarak adlandırılmasının sonucudur. Öğrencilerin, eğitim programının amacına ulaştıklarını kontrol etmek için kullanılır. Öğretmenler, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için kıyaslamanın yardımını alırlar.

Oluşturucu ve Özet Değerlendirme arasındaki fark nedir?

• Oluşturucu değerlendirme niteliksel, toplu değerlendirme kantitatiftir.

• Oluşturucu değerlendirme sürekli bir süreçtir, toplam değerlendirme bir öğretim biriminin sonunda gerçekleşen bir olaydır.

• Özetleme değerlendirmesi resmi olarak yapılır ve sınavlar ve yazılı testler biçimlenirken, biçimlendirici değerlendirme ödevler ve projeler gibi kayıt dışıdır.

• Oluşturma değerlendirmesinin amacı öğrenilen öğeleri iyileştirmektir; toplama değerlendirmesinin amacı, gerçekleşen öğrenme miktarını ispatlamaktır.