Grup ve Takım Arasındaki Fark

Grup vs Takım

Grup ve Takım benzer gelebilir ancak grup ve takım terimi birbirinden çok farklıdır. Genellikle birbirlerinin yerine kullanılabilirler ancak uygun tanımlamayı doğru bir şekilde sağlamak için bir tanesini birbirinden ayırmamız önemlidir.

Grup

Bir grup genellikle birbirine bağımlı olarak önemli derecelerde çalışan 2-4 üyeden oluşur. Birlikte çalışmaya ve bir liderin üstesinden gelmeye istekli olduklarını taahhüt ederler. Her ne kadar birbirleriyle birbirine bağımlı olsalar da yine de gerçekleştirmek zorunda oldukları bireysel sorumluluğa sahiptirler ve belirli hesap verme sorumluluğu iyi yapıldığında grubun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Ekip

Bir takım birbirine bağımlı olarak çalıştığı kabul edilir ve ortak bir amaç edinmeyi taahhüt eder. Sorumluluklarını paylaşıyorlar ve emeğinin tasarlanmış çıktısına ulaşana kadar sonuçlar veriyorlar. Genellikle 7-12 üyeden oluşurlar ve birbirlerine performanslarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni beceriler geliştirmelerinde yardımcı oluyorlar. Genellikle denetim için bir liderin üzerine güvenmezler.

Grup ve Takım arasındaki fark

Peki takım veya grup hangisi daha iyidir? Temel olarak aynıdır. Her ne kadar bir grubun yönetilmesi daha kolaydır ve kısa vadede çıktılar için harika olurlar; işi becerileri arasında bölerler, işi kolayca yapabilirler. Öte yandan bir ekip, uzun vadedeki projeler için en iyi çalışır, çünkü birlikte çalıştıkları için, uygun becerilere sahip olup olmamasına bakılmaksızın işleri eşit olarak dağıtmaktadır. Bu, ekibin her üyesinin performanslarını bir bütün olarak daha da geliştirecek yetenekler geliştirecek yeterli zamana sahip olmasını sağlar. Üyelerin birbirleriyle geçirdiği zaman aralığı nedeniyle, takım içinde dostluk için de iyi bir temel oluşturmaktadır.

Tüm bunlar beceri ve performansa duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Belli bir projenin karmaşıklığına bağımlı olabilir ve sonuçta sonuç alınması daha uygun olacaktır.

Kısacası

• Bir grup genellikle birbirine bağımlı olarak önemli derecelerde çalışan 2-4 üyeden oluşur. Birlikte çalışmaya ve bir liderin üstesinden gelmeye istekli olduklarını taahhüt ederler.

• Bir takım birbirine bağımlı olarak çalıştığı kabul edilir ve ortak bir amaç edinmeye kararlıdır. Genellikle 7-12 üyeden oluşurlar ve birbirlerine performanslarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni beceriler geliştirmelerinde yardımcı oluyorlar.