Garanti ve Garantör Arasındaki Fark

Teminat vs Garantör

Garanti ve garantör arasındaki fark, garanti ve teminat farkları, teminat ve garantör farkı

Garanti ve garantör, bankacılık dilinde çokça kullanılan, özellikle de birisi kredi talep ettiği veya banka garantisi aldığı kelimelerdir. Ayrıca günlük yaşamlarımızda yararlanabildiğimiz ürün ve hizmetler ile ilgili garantiler ve garantiler arıyoruz. Birçok kişi, finansal jargon ve bazıları çakıştığından garanti ve garanti arasında şaşkına dönerler. Bu makale, garanti ve garantör arasındaki farkları netleştirmeye çalışmaktadır.

Garanti

Bir dükkan sahibinden bir ürün satın alıyor ve ürünün dayanıklılığı ve işleyişinden emin olmadığınız için biraz tereddütlü duruyor, esnafın sözleri genellikle ikna etmek için yeterlidir onu onun sözüne götürürken. Bununla birlikte, günümüzde birine güvenmek yeterli değildir ve sözlü vaat yerine herkes tarafından yazılı bir garanti talep edilmektedir. Dolayısıyla, bir garanti, garanti süresi boyunca bir kusur geliştirdiği takdirde ürünün değiştirilmesi sorumluluğunu almayı taahhüt ettiği bir üretici tarafından üreticinin verdiği bir ürünün kalitesi ve dayanıklılığı hakkında bir vaattir.

Mali bir dille, garanti, bir kişi veya şirketin başka bir şahsın veya şirketin finansal yükümlülüğünün sorumluluğunu üstlendiği ve bu şahsın veya şirketin başarısızlığı durumunda yerine getirdiği bir vaat anlamına gelir böyle yaparak. Bankalar gibi finansal kuruluşlar, bir kişi ya da şirket kredi için yaklaştığında daima sormak ister. Garanti, kişilerin kredi durumlarını iyileştirmelerinde yardımcı olur ve banka, kişinin geri ödeme vaadini yerine getirmemesi durumunda paralarını geri alması için güvence altına alınır. Garanti, bir sözleşmeye vaat eden kişiyi bağlayan yasal bir belgedir. Bir banka, bankadan kredi isteyen bir kişinin veya bir şirketin mali zorlamasından emin değilse daima bir garanti isteyebilir.

Garantör

Garanti veren kimseye kefaletçi denir. Banka kredileri söz konusu olduğunda, başka herhangi bir kişi ya da şirket için teminat veren kişi ya da şirket, söz verdiği sözü tutmazsa o kişinin ya da şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Varsayım olması durumunda başkasının borcunu ödemeyi kabul ettiğinizde ya da şirketin yükümlülüğünü yerine getirmeyi başaramaması durumunda sözleşme yapmayı kabul ettiğinizde garantör olursunuz. Çoğunlukla mali işlemler söz konusuysa, özellikle de bankaların yakın bir arkadaşı veya borçlu bir akrabası tarafından kefil olmasını gerektiren krediler söz konusudur. Borçlu, sorulan krediyi karşılayacak yeterli varlığa sahip değilse, borçluya, temerrüde düşüldüğünde geri ödeme garantisi altına alınacak bir garantör sunmasını istemektedir.

Guarantee vs Guarantor

• Garanti, bir ürünün kalitesi ve dayanıklılığı hakkında vaat eder ve genellikle bir üretici tarafından ürününün alıcısına verilir.

• Mali çevrelerde garanti, bir kişinin veya bir şirketin bir borç alanın finansal yükümlülüklerini yerine getirme sözü anlamına gelir ve bu garantiyi veren kişi ya da şirketin bir garantör olduğu söylenir.

• Borçlunun kredi durumu yetersiz olduğunda, bankalar garanti istemektedir.

• Bankalar yakın akrabalarını ve arkadaşlarını kefil olarak tercih eder.