Yatırım ve spekülasyon arasındaki fark

Yatırım ve Spekülasyon

spekülasyonları ve yatırımları birbirine çok benzerdir ve benzer bir kazanç hedefi taşımaktadır. Bununla birlikte, bu iki kavram esasen risk toleransının seviyesine göre birbirinden farklıdır. Bir spekülör daha büyük bir risk alırken, anormal kazanç bekliyor. Bir yatırımcı makul seviyede bir risk alır ve tatmin edici getiriler bekler. Aşağıdaki yazı iki kavramı açık bir şekilde açıklamakta ve ikisi arasında net bir ayrım yapılmasını sağlamaktadır.

Yatırım

Basit yatırım, gelecekte gelir sağlayacağı umuduyla satın alınan monitör varlık olarak anılır. Yatırımlar, yatırımcının gerektirdiği yatırım getirisine ve almaya istekli olduğu riske bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılabilir. Yatırımlar gelecekte değer kazanması beklenen bir varlığın satın alınması yoluyla yapılabilir. Örnekler; arazi, bina, ekipman ve makinelerin satın alınmasıdır.

Yatırımcılar, fonlarını, bono, tahvil gibi yatırım araçlarını kullanarak para piyasalarına da yatırabilirler. Bir birey tarafından yapılan yatırım, risk iştahına ve bekledikleri getiriye bağlıdır. Daha düşük risk toleransı olan bir yatırımcı, hazine bonosu ve tahvil gibi çok güvenli ancak çok düşük faizli güvenli menkul kıymetlere yatırım yapmayı seçebilir. Yüksek risk toleransı olan yatırımcılar, daha yüksek getiri sağlayan borsalarda riskli yatırım yapabilir.

Spekülasyon

Spekülasyon, yüksek risk almak ve tüm yatırım yapılan paraları kaybetme olasılığını ortaya koymaktır. Spekülasyon, kumar oynamaya benzer ve bir spekülasyonun doğru olduğu ortaya çıkarsa bir yatırımcının tüm parasını kaybedebileceği ya da çok önemli kazanç sağlayabileceği çok yüksek bir risk oluşturuyor. Bununla birlikte spekülasyonun kumarla tamamen aynı olmadığı, çünkü bir spekülatör hesaplanmış bir riski alacağı, oysa kumarın tesadüfen oluşan bir karar olduğuna dikkat edilmelidir.

Yatırımcı spekülasyon yapma konusundaki motivasyon, herkesi kaybetme riski altında olsalar bile, önemli getiriler yapma imkânıdır. Spekülasyon için bir örnek aşağıda verilmiştir. Bir yatırımcı, fonlarını borsaya yatırmaya karar verir ve ABC şirketinin hissesinin fiyatının fazla olduğunu fark eder. Spekülatif bir harekette, yatırımcı hisse senedini kısa satacak (kısa satım, stok borçlandığı, daha yüksek bir fiyata sattığı ve fiyatlar düştüğünde geri alacağıdır). Fiyat düştükten sonra hisse senedi daha düşük fiyata satın alınacak ve sahibine etkin bir şekilde 'iade' edilecektir. Bu hareket çok yüksek bir riski gerektiren spekülasyonun bir örneğidir çünkü hisse senedi aslında fiyat artarsa ​​yatırımcı önemli bir kayıp oluşturmuş olur.

Spekülasyon ve Yatırım

Spekülasyon ve yatırım, çoğu zaman, yatırım yapılan varlık, alınan risk miktarı açısından birbirinden oldukça farklı olmakla birlikte birçok kez aynı şeyi karıştırıyor; yatırım tutma süresi ve yatırımcının beklentileri. Yatırım ve spekülasyon arasında temel benzerlik, her iki durumda da yatırımcı kar elde etmeye ve finansal getirisini artırmaya çabalamaktadır.

Bu ikisinin en büyük farkı, alınan risk düzeyidir. Bir yatırımcı, düşük veya orta düzeyde risk alarak yatırım yapılan fonlardan tatmin edici kazanç sağlamaya çalışır. Öte yandan bir spekülatör, çok daha fazla risk alır ve anormal derecede büyük kazançlar veya eşit derecede büyük kayıplara neden olabilecek yatırımlar yapar.

Özeti:

Spekülasyon ve Yatırım arasında

  • Spekülasyon ve yatırım, çoğu zaman, yatırım yapılan varlık açısından birbirlerinden oldukça farklı olsa da çoğu kez aynı şeyi karıştırıyor. alınan risk miktarı, yatırım tutma süresi ve yatırımcının beklentileri.
  • Basit yatırım, gelecekte gelir sağlayacağı ümidi ile satın alınan monitör varlık olarak anılır.
  • Spekülasyon, yüksek risk almak ve yatırım yapılan tüm paraları kaybetme olasılığını ortaya koymaktır. Spekülasyon, kumar oynamaya benzer ve spekülasyonlar doğru çıkarsa bir yatırımcının tüm parasını kaybedebileceği ya da önemli kazanç sağlayabileceği çok yüksek bir riski de beraberinde getirir.