ÖZgürlük ve Eşitlik Arasındaki Fark

Özgürlük ve Eşitlik < Özgürlük ve eşitlik düşünceleri birbirinden farklıdır ve sonuç olarak bu iki sözcük arasındaki belirli farklılıkları gözlemleyebiliriz. Önce her terimin ne anlama geldiğini anlamamıza izin verin. Özgürlük, bireylerin sahip olduğu özgürlüktür. Öte yandan Eşitlik, tüm bireyleri aynı şekilde tedavi etmeyi ifade eder. Bu, özgürlük ve eşitliklerin aynı olmadığını, birbirleriyle yakından ilişkili olduklarını vurgular. Bu yazıda, her iki terimi de inceleyerek, özgürlük ve eşitlik arasındaki farklara dikkat edelim.

Özgürlük Nedir?

Özgürlük sadece

bireylerin özgürlüğü olarak tanımlanabilir. Bu, bir bireyin konuşmak, düşünmek ve istediği gibi davranması için olan özgürlüğü gösterir. Her ülkede, halkın hayatlarını tadil etme ve onları sonuna kadar yaşama özgürlüğü olmalıdır. Bu özgürlüktür. Bununla birlikte, bugün dünyaya baktığımızda, birçok ulusun davranışı, insan özgürlüğünün çeşitli nedenlerden dolayı sınırlı olduğunu vurgular. Örneğin, bazı ülkelerde gazeteciler siyasi gündemler nedeniyle haberleri özgürce bildiremezler. Kirlilik, sömürü ve şiddet halktan gizlidir. Bu bir şekilde gazetecinin özgürlüğünü reddetti. Özellikle, diktatör rejimleri olan uluslar söz konusu olduğunda, birinin görüşünü ifade etme özgürlüğü de reddedilir. Bir kişi iktidar partisine karşı görüşlerini dile getirirse, bireyin katledilebileceği ya da ağır yaralanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Bunlar, insanların özgürlüğünün kontrol edildiği ve iktidar partileri ile sınırlandığı yalnızca bazı örneklerdir. Bu özgürlük fikri bir şekilde eşitlikle bağlantılıdır. Bir parti belirli bir faaliyete girme özgürlüğüne sahip olduğu zaman budur, ancak diğerleri aynı haktan mahrumdurlar. Bu eşitsizlik koşuluyla sonuçlanır, çünkü yarısı belli bir haklara sahipken diğerleri bunu yapmaz.

Konuşma özgürlüğü bir özgürlüğün bir parçasıdır

Eşitlik Nedir?

Eşitlik

aynı standartlara göre herkese aynı şekilde davranılıyor. Adil ve eşit bir toplumda herkesin eşit fırsatlara sahip olması ve eşit muamele görmesi gerekir. Halkın hakkı budur. Dünyanın tarihine dikkat ederken, toplumsal cinsiyet ve ırk ayrımcılığının pek çok mücadelesi insanların eşit haklara sahip olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, geçmişin aksine, durum insanların mücadeleleri ile düzeldi. Bunu bir örnek vasıtasıyla anlamaya çalışalım.

Geçmişte eğitim sadece erkek çocuğa verildi. Bu, kız çocuğunun entelektüel sürecin bir parçası haline gelmesini engelledi. Bu, insanların eşit haklara sahip olmadığı bir durumdur. Bir partinin diğerine kıyasla daha fazla ayrıcalığa sahip olduğu bir atmosfer yaratır. Bu, özgürlük ve eşitliklerin aynı olmadığını vurgular. Ancak, bunlar birbiriyle ilişkili.

Her iki cinsiyet için de eğitim eşitlik gösteriyor

Özgürlük ve Eşitlik arasındaki fark nedir?

• Özgürlük, bireylerin sahip olduğu özgürlük anlamına gelirken Eşitlik, tüm bireylerin aynı şekilde muamele görmesi anlamına gelir.

• Özgürlük ve eşitlik birbiriyle ilişkilidir. Bir parti belirli bir faaliyete girme özgürlüğüne sahip olduğu zaman budur, ancak diğerleri aynı haktan mahrumdurlar. Bu eşitsizlik koşuluyla sonuçlanır çünkü yarısı belirli bir hakkı vardır, diğerleri bunu yapmaz.

• Dünyayı incelerken, geçmişin aksine koşullar iyileşmiş olmasına rağmen, özgürlük ve eşitliklerin farklı derecelerde insanlar tarafından tecrübe edildiğini belirtebilir.

Görüntüler Nezaket:

Janadesh 2007 başında Ekta Parishad tarafından konuşulan Rajagopal PV (CC BY-SA 3. 0)

  1. Tulane Halkla İlişkiler Sınıftaki Öğrenci (CC BY 2. 0)