Nöropeptidler ve Nörotransmitter Arasındaki Fark

Anahtar Farkı - Nöropeptitler-Nörotransmitterler

Nörotransmitterler ve nöropeptitler, sinyallerin sinir sistemindeki nöronlar yoluyla iletilmesine katılan kimyasal moleküllerdir. Nörotransmitterler, amino asitler ve daha küçük peptidler de dahil olmak üzere farklı molekül ağırlıklı moleküllerdir. T Nöropeptitler bir nörotransmitter türüdür ve sadece daha büyük molekül ağırlıklı peptidlerden (proteinlerden) oluşmaktadır. Bu, nevropeptidler ve nörotransmitterler arasındaki önemli farkı 'dır. Üretim, etki ve salınma süreçlerinde nöropeptitler ve nörotransmitterler arasında çeşitli farklılıklar vardır. Aşağıdaki açıklamalar bu farklılıkları anlamanıza yardımcı olacaktır.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Neuropeptitler
nedir 3. Nörotransmitter Nedir?
4. Yan-yana Karşılaştırma - Nöropeptitler vs Nörotransmitterler
5. Özet

Nöropeptitler Nelerdir?

Nöropeptitler, esasen peptitlerden oluşan küçük protein molekülleridir ve nöronlar tarafından bir sinirden bir sonraki sinir hücresine sinyaller göndermek için kullanılırlar. Bunlar beyne ve vücut işlevlerine etki eden nöron sinyal molekülleridir. Farklı nöropeptid türleri vardır. Yaklaşık 100 nöropeptid kodlayan gen memeli genomunda bulunur. Nöropeptitler diğer konvansiyonel nörotransmitterlerden daha etkilidir. Bu peptidler yoğun çekirdek veziküllerde depolanır ve sinyal iletimini düzenlemek için küçük nörotransmitterlerle salınırlar.

Nöropeptidlerin salınımı, diğer nörotransmitterler gibi sadece sinapsın ucundan değil, nöronun herhangi bir parçasından olabilir. Nöropeptitlerin üretimi normal gen ekspresyon sürecini takip eder. Nöropeptitler, hedef hücrenin yüzeyinde bulunan spesifik reseptör veya reseptörler ile bağlanır. Nöropeptid reseptörleri esas olarak G-proteini ile birleşmiş reseptörlerdir. Bir nöropeptit farklı nöropeptid reseptör tiplerine bağlanabilir ve farklı işlevler yapabilir.

Yaygın nevropeptitler, hipokretin / oreksin, vasopressin, kolesistokinin, nevropeptit Y ve Norepinefrin içerir.

Şekil 1: Nöropeptid Sentezi

Nörotransmitter Nedir?

Nörotransmitterler, sinyallerin sinir hücreleri vasıtasıyla iletilmesini kolaylaştıran kimyasal moleküllerdir.Tek bir amino asit, peptid, monoamin, purinler iz amin veya başka bir molekül türü olabilirler. Membranlarla çevrili sinaptik veziküller olarak adlandırılan küçük keseler içinde akson terminalinde üretilirler. Bir sinaptik vesikül, birçok nörotransmitter taşır. Nörotransmitterler şekil 01'de gösterildiği gibi ekzositoz olarak adlandırılan bir süreç vasıtasıyla sinaptik yarık denilen küçük bir alana salınır. Egzotitozis, molekülleri içten dışa aktarmada enerjiyi tüketen hücre zarının kullandığı aktif bir taşıma yöntemidir. Nörotransmitterler, komşu nöronun veya hedef hücrenin postsinaptik ucunda temin edilen reseptörlerle bağlanana kadar sinaptik yarıkta bulunur. Bazı nörotransmitterler, bazıları doğru reseptörlere bağlanırken geri alırlar. Bazıları enzimler tarafından hidrolize tabi tutulurlar.

Nörotransmitterlerin bazı örnekleri arasında Asetilkolin, Glutamin, Glutamat, Serin, Glisin, Alanin, Aspartat, Dopamin vb bulunur. Şekil 9: Sinaps

Nöropeptidler ve Nörotransmitterler arasındaki fark nedir?

- Tablo'dan Önceki Orta Makale ->

Neuropeptides vs Nörotransmitterler

Neuropeptides 3 ila 36 amino asitten oluşan daha büyük moleküllerdir.

Nörotransmitterler, farklı bileşiklerden oluşan daha küçük moleküllerdir.

Sinir Hücresine Geri Dön Bir kez salgılanırsa, hücrelere geri dönemezler.
Sinaptik yarık bırakıldıktan sonra hücre tarafından geri alabilirler.
Serbest bırakıldıktan sonra Ekstraselüler peptidazlar, nöropeptidi değiştirir
Ekstraselüler peptidazlarla herhangi bir değişiklik yapılmaz.
Depolama Nöropeptitler yoğun çekirdek veziküllerde depolanmaktadır.
Nörotransmitterler küçük sinaps veziküllerde saklanır.
Yeri Nöronun herhangi bir yerinde bulunabilirler.
Akson terminalinde presinaptik konumda görülebilirler.
Sekisyonlar Sekanslar küçük nörotransmitterlerle birlikte yayımlanır.
Sekisyonlar nöropeptitlerle birlikte yayımlanır.
Eylem Nöropeptitler yavaş etkili vericilerdir.
Nörotransmitterler hızlı etkili vericilerdir.
Sentez Sentez, ribozomlar, ER, Golgi cisimleri vb. Olur.
Presinaptik ucun sitoplazmasında sentezlenirler.
Verimlilik Sinyal iletirken daha verimli olurlar.
Sinyal iletimi konusunda daha az verimlidirler.
Konsantrasyonlar Nöropeptitler, diğer nörotransmitterlerden daha düşük konsantrasyonlarda bulunur.
Nörotransmitterler, nöropeptidlerden daha yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar.
Salınım Sahasındaki Dağılım Salım noktasından bir mesafeye yayılabilir ve harekete geçebilirler.
Sinapsis yarıklarından difüze edemezler.
Örnekler Örnekler, Vasopressin ve Kolesistokinin içerir. Örnekler Glisin, Glutamat ve Aspartatı kapsar.
Özet - Nöropeptitler-Nörotransmitterler
Nörotransmitterler, nöronlar yoluyla sinyal aktarımında yer alan küçük kimyasal moleküllerdir.Tek amino asitler, küçük peptidler, purinler, aminler vb. Farklı nörotransmitter türleri vardır. Nöropeptitler bir nörotransmitter türüdür ve peptidlerden oluşan küçük proteinlerdir. Nörotransmitterler ve nöropeptitler, yoğun çekirdek veziküller adı verilen ayrı gözeneklerde ve sinir hücresinin iç kısmında sırasıyla bulunan sinapsis veziküllerde paketlenir. Nöropeptitler geleneksel nörotransmitterlerden daha etkilidir. Bununla birlikte, daha küçük nörotransmitterler hızlıdır, oysa daha büyük nöropeptitler eylemde yavaştır. Bu, Nöropeptidler ve Nörotransmitterler arasındaki farktır. Referanslar;

Pol, Anthony N. van den. "Beyin devrelerinde nöropeptid iletimi. "NCBI. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, 04 Ekim 2012. Web. 06 Şubat 2017

"Nörotransmitter. "Vikipedi. Wikimedia Vakfı, n. d. Ağ. 06 Şubat 2017

Purves, Dale. "Nörotransmitter Sentezi. "Nörobilim. 2. baskı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, 01 Ocak 1970. Web. 06 Şubat 2017

Vole, G. P. ve K. D. Rainsford, ed. "Nöropeptitlerin etki mekanizması: Doğal olarak oluşan (endojen) anti-inflamatuar analjezik bileşikler grubudur. "

Anti-İnflamatuvar İlaçların Yan Etkileri

. Vol. 2. N. p. : n. s. , 1987. 449-50. Baskı.

Görüntü Nezami: "Sinaps Illustration2 tweaked" tarafından Nrets

-

ilk yükle en. wikipedia. org, Wikimedia Commons'a Image: SynapseIllustration2 olarak yüklendi. png, Kullanıcı tarafından SVG sürümü: Surachit. (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia "Neuropeptide synthesis" Pancrat - Kendi çalışması (CC BY-SA 3. 0) ile Commons Wikimedia