Ozon Tükenmesi ve Küresel Isınma Arasındaki Fark

Ozon Tabakasının Küresel Isınma Üzerine Etkileri

Düzücünün yaklaşımında, ozon tükenmesi ve küresel ısınma çoğunlukla aynı şeydir. Bununla birlikte, iki konuyu daha detaylı bir şekilde inceleyerek, ikisinin de kesinlikle iki farklı anlam ifade ettiği açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, benzerlikler, insan yaşamı ve bunların altında yatan bazı dersler üzerindeki muhtemel etkileriyle bağlantılı olabilir. Daha bilimsel bir bakış açısına bakıldığında, iki kişi birbiriyle bağlantılı olduğu için birbiriyle tamamen birbirinden bağımsızdır ve bu nedenle tamamen birbirinden ayrılamazlar.

İkisi farklı olmakla birlikte, bir etkinliğe yol açan faaliyetler daima bir miktar üzerinde etkiye sahiptir. Yeni başlayanlar için, küresel ısınma terimine göz atalım ve küresel ısınmaya neden olan faktörler neler? Küresel ısınma, karbondioksit, metan ve diğer soğutucu gazlar gibi gazlar dünyanın daha düşük atmosferinde aşırı ısınması ve dolayısıyla yeryüzünün sıcaklıklarının artmasıyla oluşan iklim değişikliğidir. Bu koşullar altında sıcaklık yükselir çünkü güneş ışınları dünyaya ulaşabilir, ancak soğutucu akışkanların oluşturduğu sera etkisi aynı ışınların atmosfere kaçmasını önler. Bu duruma genellikle sera etkisi adı verilir.

Küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi arasındaki ilişki oldukça doğrudan bir konudur. Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi, sera etkisi, ısıyı yakalayıp stratosferin içine geri dönmesini önlediğinde, küresel ısınma yaşanır. Bu sıcaklık başarılı bir şekilde atmosfere geri dönmezse, otomatik sonuç, stratosferdeki sıcaklıkların düşürülmesidir. Bu düşük sıcaklıklar, ozon tabakasının düşük sıcaklıklarda iyi gelişmediği için ana ozon tükenmesidir.

İkisi arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak, ikisine de, dünyaya zarar vermek için yapılan aldatıcı hedeflerine ulaşmak için tamamlayıcı bir biçimde çalışmak gerektiği açıktır. Küresel ısınma olmadan ya da sıcağı burada yakalamak için sera etkisi bulunmaması halinde, stratosferde ozon tabakasının tükenmesine yol açacak temel koşul olan yüksek sıcaklık düşürülecek değildir. Öncelikle, ikisinin sorumluluğunu alması durumunda, diğer taraf doğal olarak yumuşak bir inişle karşılaştığından, diğerinin faaliyeti diğerinin faaliyetlerine sahne olacağına dikkat etmek önemlidir. Kısaca;

Özet:
1. Küresel ısınma ozonun tükenmesinden oldukça farklı olduğu gibi, ozon tabakasının tükenmesini de cesaretlendiren küresel ısınmadır.
2. Ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olarak, küresel ısınmayı azaltacak sistemin daha da zarar görmesine yol açacağı için küresel ısınmanın artmasına da katkıda bulunacaktır.
3. Her ikisi de birbirine bağımlıdırlar ve küresel ısınmanın yüksek sıcaklıklarla karakterize edilmesine rağmen ozon tabakasının delinmesi daha soğuk sıcaklıklar ile karakterize olmasına rağmen çok iyi yapışkan bir yıkım çemberi oluşturmaktadır.