Perpetual ve Periodic

Perpetual ve Periodic | Sürekli ve Periyodik Envanter Sistemi

Perpetual ve Periodic, şirketler tarafından benimsenen iki envanter metodudur ve aralarında gerçekten de kavramları bakımından bazı farklılıklar bulunduğları doğrudur.

Periyodik envanter sisteminin uygulanmasında muhasebe güncelleniyor. Bu, dönem envanter yönteminin başlıca avantajlarından biridir. Bu tür bir güncellemenin firma tarafından düzenli aralıklarla, bazen her günün veya her haftanın sonunda yapılması gerektiğini bilmek önemlidir. Bazen şirketler, muhasebe işlemlerini daha uzun bir süre sonunda da güncellerler.

Öte yandan, sürekli stok sistemi söz konusu olduğunda, her bir envanter işleminin sonunda stok seviyeleri güncellendiğini göreceksiniz. Bu, sürekli ve periyodik envanter metodları arasındaki ana farktır. Periyodik stok sistemi söz konusu olduğunda stok numaraları durgunluk kazanması oldukça doğal.

Öte yandan, şirketler sürekli stok sistemi sırasında tüm satış ve makbuzları göstermeye hazırlanıyor. Aslında, tüm bilgiler düzenli olarak güncellenir ve çabucak yansıtılır. Sürekli envanter metodunda gerçek zamanlı istatistikleri ve verileri kolayca bulabilirsiniz.

Sürekli stok sistemi ile ilgili başlıca dezavantajlardan biri, usta personelin üstün yönetimi gerektirmesidir. Öte yandan, periyodik envanter sistemi büyük bir yönetim seviyesi gerektirmez. Aslında müşterilere periyodik envanter sisteminden çok sürekli envanter sistemi yardım edilmektedir. Bunun nedeni, sürekli envanter sistemi durumunda bilginin güncellenmesi hassas ve hızlı bir şekilde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kısacası, sürekli envanter sisteminin doğru veri sağlayabileceği söylenebilir. Bunlar periyodik ve sürekli envanter sistemleri arasındaki önemli farklardır.