Protokol ve Etik Kuralları Arasındaki Fark

Protokol ve Görgü Kanıtı

Protokol ve görgü kuralları, ikisinin arasındaki farkı tanımlamaya çalışırken, her iki terim tanımına bir bakışta birtakım karışıklıkları ortaya koyma eğiliminde olan nadir terimler değildir. Bunun nedeni, iki terim insan davranışını düzenleyen bir dizi kural ve norm anlamına geldiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yorumda belirsizlik göz önüne alındığında, tanımları ayrıntılı olarak incelemeye başlamadan önce iki terim arasındaki ayrım hakkında temel bir fikre sahip olmak önemlidir. Bu nedenle, Etik Kuralları, genel olarak sosyal davranışları düzenleyen normlar ve sözleşmeler dizisi olarak düşünün. Buna karşılık, Protokol, hükümet ve uluslararası yetkililer için öngörülen davranış veya davranış kurallarına atıfta bulunmaktadır. Hadi daha yakından bir göz atalım.

Etiquette nedir?

Etiquette terimi Fransızca dilinden türetilir ve nüsha görülen nazik davranış kuralları ya da sosyal davranışları düzenleyen çağdaş sözleşmeler, biçim, görgü kuralları ya da törenler olarak tanımlanır . Bu kod veya kongre ve görgü kümesi toplumsal ilişkilerde kabul edilebilir ve gerekli kabul edilir. Bu tür kurallar veya normlar, toplumun genel olarak etkileşimleri ile sınırlı değildir, aynı zamanda bir sosyal veya mesleki grup içindeki ilişkileri de içerir. Örneğin, Etik Kurallar ayrıca, tıp veya hukuk mesleği gibi bazı meslek dallarında öngörülen davranış veya etik kurallarına atıfta bulunmaktadır. Bu etik kurallar, bu tür profesyonellerin birbirleriyle olan etkileşiminde uygulama ve eylemlerini yönetecektir. Bununla birlikte, Görgü Kuralının amacı, bir masaya nasıl oturulacağını, yemek yemeyi veya nasıl konuşacağını seçmek gibi nazik davranışların ya da görgü kurallarının yalnızca 'doz' ve 'yapılmamasını' tavsiye etmemek olduğunu aklınızda bulundurun. diğer insanlar. Bunun yerine, Etki Örneğinin temelini oluşturan amacı, nazik, kibar, saygın ve saygılı bir davranış sergileyen nazik, saygılı insanlar üretmektir (999). Her şeyden önce, Etik Kurallar, insanların saygı görüp görmediklerini temin etmeyi amaçlamaktadır. Bunun bir örneği iki insan arasındaki bir konuşmadır. Görgü kuralları, bir kişi kendi düşüncelerini veya görüşlerini ifade etmeden önce bir görüşün anlatımını, anlatımını veya ifadesini bitirene kadar beklemenizi gerektirir. Bir insanı hâlâ konuşurken kaba ve kaba bir şekilde rahatsız etmek, kabul gören bir Ahlak Kuralları değildir.

Diğer bitene kadar konuşma, görgü kuralları

Protokol Nedir?

Daha önce de belirtildiği gibi, Protokol Ahlaka aykırı davranmak ama daha resmi ve uluslararası düzeyde.Geleneksel olarak,

eyaleti diplomasi ve iş ahlakına aykırı olarak tanımlanır. Bu, Protokolün, devlet başkanları, hükümet ve / veya diplomatik yetkililer arasındaki etkileşimler için kabul edilen ve gerekli görülen davranış türünü, törensel formları, nezaket ve usulü oluşturduğu anlamına gelir. Protokoller, belirli faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiği ve hükümet ve uluslararası yetkililerin kendilerini nasıl yürüttüğü konusunda ayrıntılı kurallar olması açısından daha ciddi bir nitelik taşıyor. Bir Protokol, görgü kurallarında olduğu gibi, yukarıda belirtilen yetkililer tarafından korunması gereken doğru, resmi ve kibar davranışları ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, genel olarak toplumun kibar davranışlarını yöneten Ahlak'ın aksine, Protokol, devletin başkanlarını da içeren hükümet ve / veya diplomatik yetkililerin davranışlarına odaklanmaktadır.

Protokoller, yetkililer arasındaki düzgün etkileşimi kolaylaştırmakta, nihai amaç gereksiz çatışma veya uyumsuzluklardan kaçınmak. Bu tür kurallara örnek olarak diplomatik törenlerin düzenlenme biçimi, bir devlet başkanına ve diğerlerine saygı gösterilmesi sayılabilir. Bu, Protokol'ün bir yorumunu temsil eder. Protokol terimi de yasal bir çağrışım içermektedir. Bu nedenle, yasal olarak, bir antlaşma veya sözleşmeyi değiştiren veya tamamlayan uluslararası bir sözleşmeye atıfta bulunmaktadır. Dahası, bu terim, bir antlaşma veya diğer diplomatik belgelerin ilk taslağını belirtmek için de kullanılır.

Protokol, devletin diplomasisinin ve işlerinin görgü kurallarıdır

Protokol ve Ahlak Uygulaması arasındaki fark nedir?

Toplu olarak, Etik Kurallar ve Protokol, genel olarak ve belirli durumlarda insanların davranışlarını düzenleyen bir dizi kural, sözleşme ve norma atıfta bulunmaktadır. Etkiler alanı ve kuralların doğası bakımından farklılıklar gösterirler.

• Protokol ve Etnik Kalıp Tanımı:

• Ahlak kuralları,

sosyal davranış kurallarına ( ) ya da daha doğrusu topluluklar arasındaki kibar davranış ve etkileşimleri düzenleyen kabul edilmiş kurallar, sözleşmeler ve normlara ilişkin bir sistemi ifade eder. Aynı zamanda, tıp ve / veya hukuk mesleği gibi meslek organlarının davranışlarını düzenleyen norm ve ahlak kurallarını da içerir. • Protokol, öte yandan, diplomasiyi düzenleyen davranış ve davranış kuralları ve

devletin işlerine atıfta bulunmaktadır. diplomatik ve hükümet yetkilileri tarafından devletle olan uluslararası ilişkilerinde kabul edilen ve kabul edilen kurallar, şekil, törenler ve prosedürler dizisi oluşturmaktadır. • Protokolün diğer anlamları: • Protokol ayrıca, bir antlaşma veya sözleşmeyi takviye eden veya tadil eden uluslararası bir sözleşme olan bir hukuki belgeyi de ifade eder.

Görüntüler Nezaket:

Ilya tarafından konuşma (CC BY-SA 2. 0)

Uluslararası Hidroelektrik Derneği Toplantısı (CC BY 2. 0)