Taglines ve Sloganlar Arasındaki Fark

Taglines vs Sloganlar

Ürünler teşvik ederken, şirketler tüketicilere güçlü, kompakt ve tutarlı bir marka mesajı vermeye inisiyatif kullanmalıdır. Etiket çizgileri ve sloganlar, bir ürünün tanıtımında çok etkili olduğu ispatlanmış iki pazarlama araçtır. Ancak bu iki pazarlama stratejisi çok şey paylaşıyor olsa da, bunlar iki ayrı pazarlama aracıdır.

Sloganlar bir şirket veya ürünün duruşunu veya hedefini ifade eder. Bir ürünü ayırt edebilen, dikkat çekici hale getiren, deyim, ifade veya ticari marka söyleyerek herhangi bir ifade olabilirler. Bir şirketin pazarlama stratejisinin temelini oluştururlar ve şirkete ve ürünlerine güven ve güven geliştirmeye yardımcı olurlar.

Etiket çizgileri, bir ürünü veya şirketi tanımlayan tekrarlanan iletilerdir. Her etiket satırı, şirketin adını ve ürünlerini tanıtmak için pazarlama ve reklamcılıkta kullanılan kısa bir dizedir. Etiket çizgileri, ürünü bilinir hale getiren ve tüketicilerin anıları içinde pekiştirecek unutulmaz bir ifade oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.

Slogan, siyasi ve dini amaçların yanı sıra pazarlama ve reklamcılıkta da kullanılan bir cümleyi veya sloganı ifade eder. Sloganlar, tek bir amacı olan sosyal ifadelerdir: tüketicilerin ilgisini ürünün ne olduğu hakkında bilgilendirmek ve çizmek.
Bir izleyici hafızasında kalıcı bir dramatik etki yaratmak için, ürün ya da şirketin rekabet üzerinde üstünlüğü ve ayrımı yaparak etiket çizgileri yapılır. Ürünü ve ürünü üreten şirketi tüketicilerce iyi tanıyor.

Öte yandan Sloganlar, şirketin katıldığı kampanyalarda kullanılır. Sürekli olarak mevcut eğilimlere uyum sağlamak için değişiyorlar. Kampanyayı tanımlamak için kullanılırlar ve kısadırlar ve yalnızca belirli bir kampanya döneminde sürebilirler.

Özet
1. Bir etiket satırı, bir şirketin veya ürünün tanıtımına yardımcı olmak için pazarlama ve reklamcılıkta kullanılan kısa bir ifade, deyim, söyleme veya herhangi bir ifade olabilir. Bir slogan, pazarlama ve reklamcılıkta olduğu kadar politik, dini ve diğer amaçlarla kullanılan herhangi bir ifade veya deyim olabilir.
2. Bir etiket çizgisi, bir ürün veya şirket tanımlamak için kullanılırken şirket sloganının, şirketin katıldığı belirli bir kampanyayı tanımlamak için kullanıldığı.
3. Bir slogan, başarıya bağlı olarak kısa ömürlü veya uzun süreli olabiliyor olsa da, genellikle bir etiket çizgisi uzun sürer.
4. Her ikisi de ürünleri tanıtmak için kullanılmış olsa da, sloganlar daha incelikli olsa da, sloganlar izleyicinin hafızasıyla kalan izleyicilerle farklı bir izlenim yaratmaya yöneliktir.