Teknik Verimlilik ve Ekonomik Verimlilik Arasındaki Fark

Teknik Verimlilik ve Ekonomik Verimlilik

Teknik verimlilik ve ekonomik verimlilik, birçok açıdan birbirinden farklı iki kavram kavramıdır. Verimlilik ekonomik anlamda önemli bir husustur.

Teknik verimlilik, girişi arttırmadan çıktıyı yükseltme imkânı olmadığında gerçekleşir. Ekonomik verimlilik, çıktıların üretim maliyeti mümkün olduğunca düşük olduğunda ortaya çıkar.

Ekonomik verimlilik esas olarak üretim faktörlerine bağlı fiyatlara bağlı. Teknik verimlilik bir mühendislik konusu kabul edilir. Ayrıca, teknik olarak verimli olan bazı şeylerin ekonomik olarak verimli olmayabileceği de söylenir.

Teknik verimliliğe bakıldığında, doğal kaynakları çok fazla israf olmadan hizmetlere ve mallara dönüştürülüyor demektir. Burada malları üretmek için kaynaklardan yararlanılıyor. Teknik verimlilikte, işçiler boşta kalmış gibi görünmüyor ve her zaman aktifler. Burada, maksimum çıktı, kaynakların girdilerinden elde edilir. Bu, üretim veya nihai sonucun mümkün olan en düşük maliyetle elde edildiği anlamına gelir.

Teknik verimlilik gerçekten ekonomik verimlilik için bir ön şarttır. Bu, ekonomik etkinliği elde etmek için teknik verimlilik kazanmış olması gerektiği anlamına gelir. Ancak teknik verimlilik sağlanırsa, daha iyi bir ekonomik verim elde edilebilir.

Ekonomik verimlilik, her kaynaktan verimsizliği ve atığı en aza indirirken her kişiye en iyi şekilde hizmet etmek için kullanıldığı bir durumdur. Ekonomik verimlilik sağlandıktan sonra, herhangi bir kişiye yardımcı olmak için yapılan herhangi bir değişiklik, başkalarına zarar verebilir. Tıpkı teknik verimlilik gibi, ekonomik verimlilik aynı zamanda daha az hizmet ve mal anlamına gelir.

Özet:

1. Teknik verimlilik, girişi arttırmadan çıktıyı yükseltme imkanı olmadığında gerçekleşir.
2. Ekonomik verimlilik, çıktıların üretim maliyeti mümkün olduğunca düşük olduğunda ortaya çıkar.
3. Teknik verimlilik gerçekten ekonomik verimlilik için bir ön şarttır. Ekonomik verimliliği sağlamak için teknik verimlilik kazanmış olmalıydı.
4. Ekonomik verimlilik, her kaynaktan verimsizliği ve atığı en aza indirirken her kişiye en iyi şekilde hizmet etmek için kullanıldığı bir devlettir.
5. Ekonomik verimlilik sağlandıktan sonra, herhangi bir kişiye yardımcı olmak için yapılan herhangi bir değişiklik, başkalarına zarar verebilir.
6. Ekonomik verimlilik esas olarak üretim faktörleri ile ilişkili fiyatlara bağlıdır. Teknik verimlilik bir mühendislik konusu kabul edilir.