Mizaç ve Kişilik Arasındaki Fark

Mizaç ve Kişilik

Mizaç ve kişiliğe bakıldığında birbirleriyle ilişkilendirilir ve çok erken yaşlarda geliştirilirler. Bu iki özellik, tüm hayatlarımızda olduğu gibi çok erken çocukluktan gelmelidir.

Mizaç nasıl tanımlanabilir? Bir kişinin dışa dönüklük veya içe dönüklük gibi farklı yönlerini ifade eder. Mizaç doğuştan doğmuş olarak kabul edilir ve öğrenilmez.

Öyleyse kişiliği nasıl tanımlayabilirim? Kişilik, bir birey içinde ortaya çıkan şeytir. Kişinin yaşamı boyunca kalan kişilik, davranış, duygu ve düşünceler gibi belirli karakteristik kalıplardan oluşur. Kişilik ile ilgili temel özelliklerden bazıları şunlardır: Davranışlar ve eylemler üzerinde tutarlılık, psikolojik ve fizyolojik etki ve çoklu ifadeler.
Mizaç temel kalıtımsal bir stildir; kişilik ise mizacın üstünde kazanılır. Mizaç bir kişinin duygusal aktivitesi olarak da söylenebilir. Güçlü ve zayıf yönlerini anlamakta yardımcı olduğu için kendi kalitesini incelemek her zaman daha iyidir. Mizaçın doğal bir içgüdü olduğu söylenirse de, büyüdükçe de beslenebilir. Anne-baba, bir kişilik geliştiği gibi çocuğun mizacını geliştirmede büyük bir role sahiptir.
Bireyin kişiliği yıllarca kazanılabilir. Eğitim, sosyalleşme, yaşamdaki çeşitli baskılar ve diğer çeşitli unsurlar gibi faktörler bir kişinin kişiliğini etkiler.

Mizaç ile ilgili bazı özellikler şunlardır: aktivite (rahat veya hareketli), düzenlilik (uyku alışkanlıkları), ilk tepki (çekilme veya yaklaşma), uyarlanabilirlik (değişikliklere uyum), yoğunluk (reaksiyonlar ), duygudurum (mutluluk ya da hüzün), dağılma (konsantrasyon), sebat (bazı faaliyetlere olan ilgisini kaybetme) ve duyarlılık (uyarıcılık).

Özet:

1. Mizaç, dışa dönüklük veya içe dönüklük gibi bir kişinin kişilikinin farklı yönlerini ifade eder. Doğurduğu veya doğuştan olduğu ve öğrenilemediği kabul edilir.
2. Kişilik, bir birey içinde ortaya çıkan şeytir. Kişinin yaşamı boyunca kalan kişilik, davranış, duygular ve düşünceler gibi belirli karakteristik kalıplardan oluşur.
3. Mizaç temel kalıtımsal bir stildir; kişilik ise mizacın üstünde kazanılır.
4. Bir kişinin kişiliği yıllarca kazanılabilir. Eğitim, sosyalleşme, yaşamdaki çeşitli baskılar ve diğer çeşitli unsurlar gibi faktörler bir kişinin kişiliğini etkiler.
5. Kişilik ile ilgili temel özelliklerden bazıları şunlardır: Davranışlar ve eylemler üzerinde tutarlılık, psikolojik ve fizyolojik etki ve çoklu ifadeler.

3'ten büyük ->