Tez ve Tez Arasındaki Fark

Tez vs Tez Çalışması

Terimler, yani tez ve tez, aralarında bir fark olduğu için değiştirilemez. Akademik anlamda, tezi bir Doktora sonunda sunulurken, bir tez, Yüksek Lisans'ın sonunda sunulmaktadır. Bazı üniversitelerde bu farklılık gösterse de, bu tez ve tez arasındaki asıl farktır. Bu yazıda bir tez ile bir tez arasındaki farklılıkları inceleyelim.

Tez Nedir?

Tez, savıyla korunan bir önermedir ve korunması veya kanıtlanması için bir önerme olarak öne sürülmüştür. Tezini göndermeden önce araştırma yoluyla yeni bulgulara katkıda bulunmanız bekleniyor.

Doktora tezini almadan önce tezi teslim etmeden önce, hipotez veya özet olarak adlandırdığınızı gönderdiğinizden emin olmanız gerekir. Hipotez veya özet, araştırmanız üzerinde yaptığınız yeni bulguların özünü içermelidir. Tez, konuyla ilgili yaptığınız araştırmayla ilgili tüm ayrıntıları içermelidir. Bir tez daha fazla tanınır ve bir tez ile karşılaştırıldığında daha yüksek kabul edilir. Şimdi tez çalışmasına geçelim.

Tez nedir?

Tez, araştırmadan kaynaklanan yeni bir bakış açısı geliştiren, çoğunlukla orijinal araştırmalara dayalı bir tez yazımıdır. Düşüncelerinizi de özetlemenize izin veriliyor. Tezinde, sizin tarafınızdan toplanan bilgileri sentezlemeli ve analiz etmeliyiz. Aslında, düşüncelerinizi özetlemenize izin verilir.

Bir tez, bir tezin verdiği seviyeden daha az bir derece verir. Dünyanın bazı üniversitelerinde hem tez hem de tez değiştirilebilir, ancak birçok başka üniversitede de değiştirilemezler. Tezin sunulmasıyla nitelendirilen derecenin tezini sunarak yeterlilik derecesi izlenmelidir.

Dünyanın bazı üniversitelerinde, Felsefe Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için bir tez yazılmalıdır. Bu derecenin hemen ardından Doktora Felsefesi almak için bir tez önerilir. İkisi arasındaki en önemli farklardan biri, tez çalışmasında, varolan literatüre analizinizi eklemeniz gerekirken, bir tez mevcut literatürün analizi. Dolayısıyla, bu iki terim kullanımda değiştirilebilir değildir.

Tez ve Tez Arasındaki Fark Nedir?

Tez ve Tezlerin Tanımları:

Tez: Tez, savıyla korunan bir önermedir ve sürdürülmesi veya kanıtlanması için bir önerme olarak öne sürülmüştür.

Tez: Tez, araştırmadan kaynaklanan yeni bir bakış açısı geliştiren, çoğunlukla orijinal araştırmaya dayalı bir tez yazımıdır. Düşüncelerinizi de özetlemenize izin veriliyor.

Tezin ve Tezin Özellikleri:

Doğa:

Tez: Tezinizi sunmadan önce araştırma yoluyla yeni bulgulara katkıda bulunmanız bekleniyor

Tez: Tezinizde toplanan bilgileri sentezleyip analiz eder.

Geçerlik:

Tez: Bir tez daha yüksek bir derece verir.

Tez: Bir tez, size daha az bir derece verir.

İçerik:

Tez: Bir tez çalışmasında, mevcut literatüre analizinizi eklemelisiniz.

Tez: Tez, mevcut literatürün bir analizidir.

Resim Nezami:

1. Claude Bernard'ın doktora tez çalışması Wellcome M0011459 Welcome Images [CC BY 4. 0], Wikimedia Commons

aracılığıyla. 2. Yeni bir antivenereal sebze tedavisi üzerine Tez Yazısı Wellcome F0002893 Welcome Images [CC BY 4. 0], Wikimedia Commons