Katılan ve Çok Arasındaki Fark

To To To

İngilizce dilinde çok geniş kapsamlı kullanılan iki kelime olduğu için bunları doğru bir şekilde nerede kullanacaklarını anlamak için aralarındaki farkı bilmek önemlidir. Aralarındaki farkı anlamaya çalışmadan önce, önce ve sonra iki kelimeye de iyi bakalım. Her iki kelimenin de, çok benzer telaffuz ve imla hattına sahip oldukları için, kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olduğu biliniyor. To çoğunlukla bir önsezimdir ancak aynı zamanda bir zarf olarak da kullanılır ve en önemlisi mastar işaretleyici olarak kullanılır. Hepimiz, bir fiilin mastar biçiminin şuraya göre yapıldığını biliriz. Ardından da yalnızca bir zarf olarak kullanılır. Onlar da, kullanım söz konusu olduğunda aralarındaki farkları gösterirler.

Ne anlama geliyor?

, To, isimlerin iptali süresince kullanılan önsezidir. Bu cümledeki gibi hedef veya yeri ima eder.

Bu akşam Londra'ya gidiyor.

Bazen to ifadesi, aşağıda verilen örnekte olduğu gibi bir durumu ima etmek için kullanılır.

O atış mükemmellik için oynadı.

Ayrıca alıcı bir duyu iletmek için kullanılır. Aşağıda verilen cezaya dikkat edin.

Gülü arkadaşına verdi.

Burada alıcı arkadaştır.

Bazen, to ifadesi iki kişi arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır. Aşağıda verilen iki cümleye bakın.

O kuzeni için daha genç |

Onunla evli.

Her iki cümlede de, sözcük iki kişilik arasında bir çeşit ilişki ortaya koyuyor.

Yaşamak, söylemek ve okumak gibi ifadelerde mastar olarak kullanılır. Bu, mastar markör olarak bilinir, çünkü yapılır. Yukarıdaki örnekler, tümü mastar fiiller için örneklerdir.

Ne Anlama Geliyor?

Öte yandan, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, belirli bir durumun yoğunluğunu ima etmek için çok fazla kullanılır.

Bugün çok sıcak.

Isı yoğunluğu da kelime ile açıklanmaktadır. Dolayısıyla, cümle içerisinde çok anlam ifade eden bir zarf olarak da kullanılır.

Ayrıca, kelime de, bir şeyin aşırı derecede olduğunu gösterir. Şu cümleyi okuyun.

Dışarı çıkmak için çok karanlıktı.

Bu cümlede, karanlığın aşırılığı da sözcüğün kullanımı ile gösterildi.

Sözcük aynı zamanda da duyguyu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki cümleyi inceleyin.

Toplantıya çok katıldı.

Yukarıdaki cümlede, sözcük de aynı şekilde bir anlam taşıyor. Aynı şekilde, bazen de şu cümlede olduğu gibi çokça bir anlam ifade etmek için kelime kullanılır.

Meslektaşının yaptığı hatadan çok emin.

Bu cümlede de kelimenin anlamı çok taşıyor.

To To To ve Too arasındaki fark nedir?

• Kime, isimler arasında tercüme sırasında kullanılan bir edattır. Hedef veya yeri ima eder.

• Öte yandan, çok fazla olan, belirli bir durumun yoğunluğunu ima etmek için kullanılır.

• Bazen to ifadesi, bir devleti ima etmek, bir alıcı duygusunu iletmek, iki kişi arasındaki ilişkiyi göstermek ve aynı zamanda fiillerin mastar biçimini göstermek için kullanılır.

• Çok fazla bir şey, anlam çok ve anlamını da gösterir.