Fark UDF ve SQL'de saklı yordam arasındaki fark

UDF ve SQL'de saklı yordam

var SQL ortamı, eldeki görevlerin başarıyla teslim edilmesi için onunla çalışan çeşitli bileşenlerle birlikte gelir. SQL ortamında yaygın olan kullanıcı tanımlı fonksiyon ve saklı yordam vardır. Bu ikisi arasındaki farklar aşağıda incelenmiştir.

Farklar

Kullanıcı tanımlı fonksiyonla görülen ilk fark, bir değeri döndürmesi gerektiği şekilde programlanmış olmasıdır. Saklı yordam, bir değer döndürüp döndürmeyeceğine dair bir miktar ödenmesine sahiptir. Bu saklı yordamın geri dönmeye değer olup olmadığına bağlıdır.

Kullanıcı tanımlı işlev ve saklı yordam arasında görülen bir diğer fark ifadeleri dikkate alıyor. Kullanıcı tanımlı işlevi, yalnızca DML ifadelerine izin verilmemekle birlikte select ifadelerinin okunmasına izin verir. Öte yandan, saklı yordam hem seçilen ifadelerin yanı sıra güncellenip değiştirilebilen DML ifadelerinin kullanılmasına izin verir.

Kullanıcı tanımlı fonksiyon sadece parametrelerin girilmesine izin verir, fakat aynı parametrelerin çıktısını desteklemez. Saklı yordam, tersine, hem giriş hem de çıkış parametrelerini destekler. UDF de try-catch bloklarının kullanılmasına izin vermiyor. Saklanan yordam, deneme catch bloklarının istisna işleme için kullanılmasına izin verir.

UDF ayrıca işlevler içinde işlemlerin gerçekleşmesine izin vermez. Bu işlevsellik, işlem işleme olanak tanıyan saklı yordamda bulunur. UDF ayrıca tablo değişkenlerinin kullanılmasına izin vermez ve geçici tablolara izin vermez. Bununla birlikte, saklı yordam, tablo değişkenlerinin yanı sıra içinde geçici bir tablo kullanımına izin verir.

Bir işlevde, UDF depolanan tabloların kendisinden çağrılmasına izin vermez. İşlevin herhangi bir sınırlama olmaksızın çağrılmasına olanak tanıyan saklı yordam söz konusu olduğunda bu oldukça farklıdır. İşlevleri ne zaman kullanırsanız, UDF belirtilen işlevlerin seçilen bir deyimden çağrılmasına izin vermez. Saklı yordamda, yordamların Where / Select ve Having ifadelerinden çağrılmadığı da muhafaza edilir. Bununla birlikte, Exec veya Execute, saklı yordamı çağırmak veya yürütmek için kullanılabilir. Son olarak, UDF, sonuç kümesini istismar eden bir join ifadesi oluşturmada kullanılabilir. Saklı yordamda, join fıkrasında hiçbir yönteme izin verilmediğinden bu mümkün değildir. Ayrıca, saklı yordamın sıfır veya hatta n değerlerine dönmesine izin verdiğine dikkat etmek önemlidir, oysa UDF yalnızca önceden belirlenmiş bir özel ve ön ayar değerine dönebilir.

Özet

İşlev, saklı yordam için değil de bir değer döndürmesi için zorunludur.
DML ifadeleri gerekli değilken yalnızca UDF'de kabul edilen ifadeleri seçin.
Saklı yordam, DML ifadelerinin yanı sıra herhangi bir deyimi de kabul eder.
UDF yalnızca girişlere izin verir ve çıktılar çıkarmaz.
Saklı prosedür, hem girişler hem de çıkışlar için izin verir.
Yakalama blokları UDF'de kullanılamaz, ancak saklı yordamda kullanılabilir.
UDF'deki işlevlerde izin verilen işlemler saklı yordamda izin verilir.
Yalnızca tablo değişkenleri UDF'de kullanılabilir ve geçici tablolar için kullanılamaz.
Saklı yordam hem tablo değişkenleri hem de geçici tablolar sağlar.
Saklı yordamlar işlev çağrılmasına izin verirken UDF, saklı yordamların işlevlerden çağrılmasına izin vermez.
UDF, join fıkrasında saklı yordamlar kullanılamazken join fıkrasında kullanılır.
Saklanan prosedür her zaman sıfıra geri dönmeye izin verir. UDF aksine, önceden belirlenmiş bir noktaya gelmesi gereken değerlere sahiptir.