Unicode ve UTF-8 Arasındaki Fark

Unicode vs UTF -8

Unicode'un geliştirilmesi, bugün kullanılan dillerin büyük çoğunluğunda karakterlerin haritalandırılması için gerekli olan ancak metni oluşturmak için gerekli olabilecek diğer karakterlerle birlikte yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyordu. UTF-8, dosyaların kodlanabileceği birçok yöntemden yalnızca bir tanesidir, çünkü bir dosyanın içindeki karakterleri Unicode'a kodlamak için pek çok yol vardır.

UTF-8, uyumluluk göz önüne alındığında geliştirildi. ASCII çok belirgin bir standarttı ve dosyalarını ASCII standardında zaten olan kişiler, Unicode'u benimsemek konusunda tereddüt gösterebilir, çünkü mevcut sistemleri bozabilirler. UTF-8, ASCII karakter kümesindeki karakterleri içeren herhangi bir dosya ASCII ile kodlanmışmış gibi özdeş bir dosyaya neden olacağı için bu sorunu ortadan kaldırdı. Bu, kişilerin dosyalarını dönüştürmeye veya Unicode standardından habersiz olan mevcut eski yazılımlarını değiştirmeye gerek duymadan Unicode'u benimsemelerine izin verdi. Unicode için diğer haritalama yöntemlerinden herhangi biri, ASCII ile uyumluluğu keser ve insanları sistemlerini dönüştürmeye zorlar.

UTF-8'in ASCII uyumluluğuna uyma, çoğu zaman, kullanılan tüm karakterlerin ASCII karakter setine dahil edildiği kelime işlemesi için ideal bir yan etki üretir. UTF-8 yalnızca her kod noktasını temsil etmek için bir bayt kullanır; bu dosya boyutu, UT-16'da 2 bayt kullanan ve UTF-32'de 4'ü kullanan aynı dosyaya çeyrek olarak kodlanan aynı dosyanın yarısı olan bir dosya boyutuyla sonuçlanır.

UTF-8, hem alan verimli, hem de bayt odaklı olduğu için World Wide Web'de benimsenmiştir. Web sayfaları genellikle ASCII karakter kümesinin dışında herhangi bir karakter içermeyen basit metin dosyalarıdır. Diğer kodlama yöntemlerini kullanmak, yalnızca ağ yükünü herhangi bir yararı olmadan artıracaktır. E-posta taşıma sistemlerinde bile, UTF-8 yavaş ama emin adımlarla hala kullanılmakta olan eski kodlama sistemlerinin yerini alıyor.

Özet:
1. UTF-8, Unicode
2 için birçok eşleme yöntemlerinden biri iken Unicode, bilgisayarların metni görüntüleyip işleyebilmesi için standarttır. UTF-8, daha eski ASCII
3 ile uyumluluğu koruyan bir eşleme yöntemidir. UTF-8, Unicode için diğer kodlama yöntemlerine kıyasla en boş alan verimli haritalama yöntemidir
4. UTF-8, web için en çok kullanılan Unicode standardıdır