Kötüye Kullanım ve Kötüye Kullanım Arasındaki Fark

Kötüye kullanma vs Kötüye Kullanım

Kötüye kullanım ile kötüye kullanım arasındaki fark, her kelimenin doğru kullanıldığı bağlama dikkat ederseniz kolayca anlaşılabilir. Kötüye kullanma ve istismar, her ikisi de genellikle yanlış bir şey kullanma anlamını taşıdıklarından, kullanımlarıyla ilgili olarak genellikle karıştırılan iki kelime vardır. Biri amacını bilmeden bir ilaç kullanıyorsa, o zaman uyuşturucu yanlış kullanımına yol açar. Bununla birlikte, birisi kasıtlı olarak yanlış bir amaç için bir ilaç kullandığında hâlâ yanlış kullanılmaktadır. Diğer yandan, bir kişi bir alışkanlık olarak bir ilaç kullanıyorsa, amacına oldukça iyi bilirken, buna ilaç bağımlılığı denir. Burada, bu eylemi belirtmek için kötüye kullanma kelimesini kullanmak için, kişi tehlikeli bir alışkanlığa gelene kadar ilacı yanlış kullanmalıdır. Kötüye kullanım ve kötüye kullanım arasındaki ana fark budur. İstismar, yanlış kullanımdan çok daha ciddidir. İlginç olan şey, her iki kelimenin de çoğunlukla 'of' ile takibi olduğudur.

Kötüye kullanım ne anlama gelir?

Başka bir deyişle, kötüye kullanım bazen cehaletten ve yeterli bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Güç kullanımının kötüye kullanılması, toplumda güçlü pozisyon alan insanlarda normalde duyulur. Burada, istismarın kasıtlı olarak ve istemeden yapılabileceğini görebilirsiniz. Güçlerini yanlış kullandıklarını bilen insanlar var, yanlış olduğunu bilmeden gücü yanlış kullananlar var. Öte yandan, kötüye kullanım bir suç değildir, ancak genel halk ve muhalefet tarafından eleştirilmektedir. Kötüye kullanım konusunda herhangi bir bağımlılık yoktur, ancak diğer yandan kötüye kullanım, toplumda iktidarın ve konumun kaybedilmesiyle sona erer. Kötüye kullanma, iktidara bağlı olduğunda rüşvet ve yolsuzluklarla sonuçlanır.

Kötüye kullanım ne anlama gelir?

Öte yandan, istismar, alışılmış bir eylemden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, uyuşturucu suiistimali çoğu zaman toplumda da duyulmaktadır. Uyuşturucu kullanımı ciddi bir suçtur ve cezalandırılabilir de olabilir. Öte yandan, uyuşturucu kullanımı, sağlık eksikliği, hastaneye yatma ve bazen ölüme neden olmaktadır. İstismar sıklıkla bağımlılık ile sonuçlanır. Kötüye kullanım, kamuya açık veya mahremiyet içinde hakaret içeren bir dili kullanma anlamına da gelir. Kötüye kullanım durumunda böyle bir iftira yoktur. İnsanlar hakkında konuşurken kötüye kullanma kelimesini yanlış kullanmazsınız.

İstismar ve Kötü Kullanım arasındaki fark nedir?

• Birisi amacını bilmeden bir ilaç kullanıyorsa, o zaman uyuşturucu yanlış kullanımına yol açar. Bununla birlikte, birisi kasıtlı olarak yanlış bir amaç için bir ilaç kullandığında hâlâ yanlış kullanılmaktadır.

• Öte yandan, bir kişi bir alışkanlık olarak bir ilaç kullanıyorsa, amacına oldukça iyi bilirken, buna ilaç bağımlılığı denir.Burada, kişi tehlikeli bir alışkanlığa gelinceye kadar ilacı kötüye kullanmalı, bu eylemi belirtmek için kötüye kullanma kelimesini kullanmalıdır.

• İstismar kötüye kullanımı çok daha ciddi.

• İlginçtir ki her iki kelimenin çoğunlukla 'of' önsözüyle izlendiğine dikkat edilmelidir.

• İnsanlar hakkında konuşurken kötüye kullanma kelimesini kötüye kullanmaz.

Bunlar iki kelime arasındaki farklılıklar, yani istismar ve kötüye kullanım.