Savunuculuk ve Kendini Savunmak Arasındaki Fark

Savunuculuk ve Kendini Savunuculuk

Savunuculuk ve kendini savunmak, savunuculuk ve kendini savunmak insanlar tarafından tam olarak kavranamayan iki terimdir ve bu nedenle bu makale, savunuculuk ve kendini savunma arasındaki farklılıkları ortaya çıkarırken bu iki terim üzerinde ayrıntılı olarak durmaya çalışır. Savunma, başkalarını görüşlerini ifade etmeleri, haklarına kavuşmaları ve genellikle onlardan mahrum bırakılan hizmetlere erişmelerine izin vermeleri anlamına gelir. Bu, başkasıyla daha fazla temsili. Öz-savunma, diğer taraftan, haklarını savunan, görüşlerini dile getiren ve kendi temsiliyle başkaları ile ilgilenen kişiyi belirtir. Savunuculuk, kendini savunmanın tek bir form olduğu çeşitli biçimlerde olabilir. Savunuculuk ve kendini savunmak arasındaki en büyük fark, savunuculuk başka birisini temsil ederken veya bir başkasını konuşmakla birlikte kendi kendini savunmak, kişinin kendisi için konuştuğu yerden kendini temsil ettiği yerdir. Bu terimlerin tanımını ve anlamını daha ayrıntılı olarak anlayalım ve iki terim arasındaki farkı savunmak ve kendini savunmak için çabalamaya çalışalım.

Savunuculuk Nedir?

Savunma, bir başkası adına davranmak olarak tanımlanabilir. Toplumda savunmasız insanlar buluyoruz. Bunun birçok nedeni olabilir. Önemli nedenlerden biri, bir kişinin günlük aktivite için başkalarının yardımına ihtiyacı olan bazı zihinsel ve bedensel engelliliklerdir. Bu insanlar bazen izole edilebilirler ve eşit haklardan mahrum bırakılabilirler. Bu anlamda savunuculuk, insanların fikirlerini söylemelerine ve haklarını savunmasına yardımcı olmaktır. Savunma, aktif bir rol alır. Sadece konuşmakla kalmaz, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan insanlar için de orada bulunmaktır.

Savunuculuğun farklı biçimleri var. Bunlardan bazıları kendi kendini savunuyor, bireysel savunma, sistem savunuculuğu, vatandaş savunuculuğu ve veli savunuculuğu. Avukat ya da başkası adına duran bu kişiler bu insanlar için kararlar almak zorunda kalabilirler. Örneğin, bir kişi zihinsel engellenirse, savunan tarafından o kişi için belirli yaşam kararları alınır. Bu gibi durumlarda, ikilemler, bir kişinin ne istediğini ve bir kişinin savunucunun görüşüne göre en iyi neyin sebebi ile ortaya çıkar. Bununla birlikte, savunuculukta yaşamsal faktör, savunmasız kişinin toplumda kötü muamele gördüğü için refahını her zaman ön planda tutmaktır.

Öz-Savunuculuk Nedir?

Kendini savunmak, çoğunlukla kişinin kendi savunucusu olduğu yerde kendini temsil eder.Bu, kişinin kendisini ayakta tutmasını, görüşlerini dile getirmesini ve hesap verebileceği kararlar almayı gerektirir. Bununla birlikte, özellikle savunmasız bireylerin kendi savunuculuğu bazen kişilerin alay edilmesi ve başkaları tarafından konuşmak için ayrımcılık yapıldığı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kendini savunurken, bireylerin kararlarını savunan kişi, kendisi için en iyi olanın farkındalığına dayanan bir kişi tarafından yapılır. Bu, hem olumlu hem olumsuz olabilir. Bir taraftan, bir kişinin harici nüfuz ve istenmeyen baskılar olmaksızın serbestçe seçim yapmasına izin verir, ancak aynı zamanda kendisi için en iyi olanı fark etmezse zararlı olabilir. Modern dünyada, engellileri toplumun her tarafında köşeye sıkıştırmayacak ve izole etmeyecek şekilde kendilerini savunan hareketler var. İnsiyatif almak ve hayatlarını ve yaşam kararlarını kontrol altına alması için bir forum oluşturur.

Savunuculuk ve Kendini Savunmak arasındaki fark nedir?

Yukarıdaki açıklama savunuculuğun çeşitli şekillerde olabileceğini vurgular.

• Savunuculuk dediğimiz zaman, bir başkasını temsil etmek ya da savunmasız ya da sakat kalmış insanlar için konuşmak ve onunla savaşmak için bir başkasını temsil etmek ya da onun adına durmak anlamına gelse de, kendini savunma, kişinin kendisini temsil ettiği veya aldığı zamandır Kendine ayağa kalkan inisiyatif.

• Temel fark şu ki savunuculuk, kendini savunmak için bir başka kişinin savunucusu olmasını gerektirse de, kişinin kendisi, kendisinin hayatını kontrol altına alıp hak, çıkar ve düşünceleri için ayağa kalma yetkisi veren savunucusu olur .