Amnion ve Chorion arasındaki fark

Koryon vs Amniyon ekstra embriyonik membranlar Gelişme, Lokasyon ve Fonksiyonlar

Hem amniyon hem de koryon, embriyonu koruyan ve rahim içi yaşam boyunca büyüme ve gelişme için besin maddeleri sağlayan ilave embriyonik membranlardandır. Amnion, amniyotik boşluğu çevreleyen iç tabaka iken, koriyon, amnion, yolk kesesi ve allantois'i örten dış tabaka halindedir. Bu makale amnion ve chorion'un gelişim, lokasyon ve işlevleri arasındaki farkları ortaya koymaktadır.

Amnion

Yukarıda belirtildiği gibi, amniyon, amniyotik boşluğu dolduran ilave bir embriyonik zardır. En üst tabaka mezodermden oluştuğu ve en dıştaki katmanın ektodermden oluşturulduğu iki katmandan oluşur. Bir kez gebeliğin erken döneminde oluştuğunda, embriyo gövdesi ile temas halindedir, ancak 4-5 hafta sonra amniyotik kese oluşturan iki kat arasında amniyon sıvısı birikmeye başlar. Amnion herhangi bir damar veya sinir içermez ancak fosfolipid hidrolizi ile ilişkili enzimlerin yanı sıra önemli miktarda fosfolipid içerir.

Başlangıçta amniyotik sıvı esas olarak amniyon salgılandığında, ancak gebeliğin yaklaşık 10 hafta, esas olarak deri ve göbek kordonu aracılığıyla cenin serumu bir transudattan olduğunu. Amniyotik sıvı hacmi kademeli olarak artar ancak gebeliğin sonuna doğru hacimde hızlı bir düşüş var. Amniyot sıvısının ana fonksiyonları, fetüsün mekanik hasarlardan korunması, fetüsün hareketine izin verilmesi ve kontraktürlerin önlenmesi, cenin akciğerinin gelişimine yardımcı olması ve fetüs ile amniyon arasındaki adezyon oluşumunun engellenmesidir.

Amnion kuşlarda, sürüngenlerde ve memelilerde bulunur.

Chorion

Chorion, embriyo ve diğer membranları örten ekstra bir embriyonik membrandır. İki kat trofoblast içeren ekstra embriyonik mezodermden oluşur. Amniyadaki gibi, herhangi bir damar veya sinir içermez, ancak fosfolipid hidrolizinde önemli miktarda fosfolipid ve enzim içerir.

Koryondan çıkan parmak benzeri prosesler olan koryon villuslar, endometriyuma girer ve besinlerin anneden fetusa aktarılması görevini emanet eder. Koryonik villus, dış katmanın trofoblastlardan oluşturulduğu ve iç katmanın somatik mezodermden oluştuğu iki kattan oluşur. Bu koryonik villuslar umblikal damarların dallarını taşıyan mezodermden vaskülarize olurlar. İkinci trimesterin sonuna kadar, pıhtıyı kaplayan villaların boyutu tekdüzedir fakat daha sonra eşit olmayan bir şekilde gelişirler.

Plasentanın oluşumuna katkıda bulunur.

Amnion ve Chorion arasındaki fark nedir?

• Amniyot, amniyotik boşluğu çevreleyen iç membrandır; koriyon, amnion, yolk kesesi ve allantois'ı çevreleyen dış zardır.

• Amnion embriyonun büyümesinde ve gelişiminde yardımcı olan amniyotik sıvı ile doludur; koriyon koruyucu bir bariyer olarak işlev görür.

• Koryon trofoblastlardan ve mezodermden yapılırken, amniyon, mezoderm ve ektoderm içerir.

• Koryon, koryonik villi adı verilen parmak benzeri süreçlere sahiptir.