A ile İngiliz Dili Arasındaki Fark

a vs İngilizcilik

A ve İngilizcende farklılık gösteren iki makale vardır. Aralarındaki farkı bilmek çok önemlidir. Belirli bir yazı olarak A'ya, belirsiz yazı ise 'the' olarak bilinir. Bu, 'a' ile 'the' arasındaki temel farklılıktır.

Yazıda 'a' belirsiz olarak adlandırılır, çünkü doğasında belirsiz olan bir nesneyi temsil eder. Öte yandan 'the' adlı makaleye kesin bir makale denir; çünkü doğasında kesin olan nesneyi temsil eder.

Bu da iki makale arasında önemli bir farktır. Kesin yazı, sesli harflerle değil, bir ünsüzle başlayan isimlerden önce kullanılır. Şu örnekleri göz önünde bulundurun: kitap, kalem, çiçek ve masa. Unutmayın ki tüm örneklerde sözler ünsüz ile başlar. Dolayısıyla, 'a' adlı makaleyi kullanabilirsiniz.

Öte yandan, 'the' adlı kesin makale, örneklerde olduğu gibi, bir nesnenin veya kişinin bölümünde, banka, okul, kişi ve ülke üzerinde kesinliğin belirtilmesi için kullanılır. Bütün örneklerde "the" adlı kesin makale, banka, okul, kişi ve ülke ile ilgili kesinliği belirtmek için kullanılır. Bir başka deyişle, belirli bir bankanın, belirli bir okulun, belirli bir kişinin ve belirli bir ülkenin "the" ın kesin metni kullanılarak atıfta bulunduğu söylenebilir.

Öte yandan, belirli kategoriye ait herhangi bir cisim, örneklerde olduğu gibi süresiz olan "a" maddesinin kullanılmasıyla belirtilir: dükkanda bir kitap, bir bahçede bir çiçek ve bir okuldaki bir öğrenci. Yukarıdaki tüm örneklerde, belirsiz maddenin 'a' 'nın dükkandaki herhangi bir kitabı, bahçedeki çiçekleri ve okuldaki herhangi bir öğrenciyi ifade ettiğini görebilirsiniz.