Banka Sahipliği ve Foreclosure Arasındaki Fark

Foreclosed evler ve bankalara ait evler (veya REO), Emlak piyasasında sıklıkla kullanılan şartlardır ve mülk alım satımı ile uğraşanlar için banka ve haciz arasındaki fark üzerine bir anlayış önemlidir. Rehin ve banka sahipleri evleri, bir banka tarafından elden geçirilen veya üçüncü şahıslara satılmaya ve müzayede sürecine giren evlerdir. Bankanın sahip olduğu şartlar ve haciz çoğu kez çoğu kişinin aynı şeyi ifade etmekle karıştırılır. Bununla birlikte, özellikle satıldıkları mallar söz konusu olduğunda, bankaya ait olanlarla rehin arasında bir takım farklılıklar vardır. Aşağıdaki makale bu şartları daha yakından incelemekte ve banka tarafından sahip olunan ve rehin arasında benzerlikleri ve farklılıkları vurgulamaktadır.

Foreclosure ne demektir?

Ev sahibinin ipotek ödemelerini genellikle bir banka olan kredi verene yapamaması durumunda bir evin rehin alınması gerçekleşir. Rehin alan bir ev, haciz işlemi tamamlanıncaya kadar bankaya ait değildir. İpotekli ödemeleri geride bırakan bir borçlu, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için banka veya kredi verene bir düzenleme yapamazsa, banka icra işlemini başlatır. Vazgeçme sürecinin sonunda, ev veya mülk kamuoyuna açık artırmaya alınır. Açık artırmadan elde edilen gelirler, banka tarafından zararlarını telafi etmek için kullanılır. Bir evin rehin edilmesi, bir borçlunun kredi kaydını ciddi şekilde etkileyebilir ve gelecekte gayrimenkul satın almak veya krediler almakta zorluk çekebilir. Bu nedenle, borçluların bir rehine için gitmek dışında onlar için mevcut olabilecek diğer seçenekler dikkate almalıdır.

Banka Sahipliği Nedir?

Bir bankaya ait mülk veya REO (Gayrimenkul Sahipliği), sahipliğin bankaya veya borç alanına geri döndüğü bir mülktür. Çoğu durumda, bir rehin sonra halka açık artırmaya konan ev veya mülkler satılmaz. Bu özellikler daha sonra borç veren tarafından geri satın alınır. Ardından satışa çıkarılan REO olurlar. Borçlu, ipotek yükümlülüklerini yerine getiremediği bazı durumlarda, borçlu haciz yerine mülkiyet teklifinde bulunabilir. Mülkiyet daha sonra banka sahibi olur. Bu gibi evler ve mülkler daha sonra banka tarafından idame ettirilir ve evdeki veya mülkiyetteki bir ipotek kredisi artık mevcut değildir. Banka mülkiyetinde olan evler, borç verenlerin ilk yatırımlarının çoğunu geri kazanma amacı ile rekabetçi fiyatlarla satılmaktadır.

Foreclosure ve Bank Owned arasındaki fark nedir?

Banka tarafından sahip olunan ve rehin alanındaki evler genellikle birçok kişi tarafından aynı şekilde karıştırılmaktadır. Bununla birlikte, bankaya ait ve rehin arasında bir takım farklılıklar vardır. Ana farklılık, her mülkün satıĢ biçiminde yatmaktadır. Foreclosed özellikleri halka açık artırma yoluyla satılmaktadır, bankalar evleri banka tarafından elden çıkarılır ve Emlakçılar aracılığıyla rekabetçi fiyatlarla sattı. Borç veren borç verme yerine mülkiyet senedi vermezse, çoğu ev ve mülk, sadece bir icra prosedürüne girdikten sonra banka sahibi olur ve başarısız bir açık artırma yapar. Açık artırmayla satılmayan evler daha sonra banka tarafından yeniden satılır ve rekabetçi fiyatlarla satılır. İkisi arasındaki benzerlik, haciz ve banka mülklerinin ikisi de, bir borç alanın ipotek ödemelerini temerrüde düşürdüğü bir mülkte borç veren tarafından yapılan bir yatırımın geri kazanılması amacıyla satılıyor olmasıdır.

Özet:

Rehin ve Banka Sahibi

• Banka mülkiyeti ve haciz evleri, bir banka tarafından elden geçirilen veya üçüncü şahıslara satılma ve müzayede sürecinde olan evlerdir.

• Ev sahibinin, genellikle bir banka olan kredi verene ipotek ödemeleri yapamaması durumunda bir evin rehin alınması gerçekleşir.

• İpotek ödemelerinde geride kalan bir borçlu, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için banka veya kredi vereni ile anlaşma sağlayamıyorsa, banka icra işlemini başlatır.

• Bir bankaya ait mülk veya REO (Gayrimenkul Sahipliği), sahipliğin bankaya veya borç alanına geri döndüğü bir mülktür.

• Birçok durumda, haczedildikten sonra açık artırmaya konu olan ev veya mülkler satılmaz. Bu özellikler daha sonra banka tarafından satın alınır ve daha sonra satışa çıkarılmış bir REO olur.

• Banka tarafından sahip olunan ve rehin olanın temel farkı, her mülkün satılacağı biçimindedir. Foreclosed özellikleri halka açık artırma yoluyla satılmaktadır, bankalar evleri banka tarafından elden çıkarılır ve Emlakçılar aracılığıyla rekabetçi fiyatlarla sattı.

• Banka tarafından sahip olunan ve rehin arasında benzerlik, borçlu tarafından ipotek ödemelerinde varsayılan olan bir mülkte yapılan bir yatırımın sağlanması amacıyla haciz ve banka mülklerinin ikisinin de satılmasıdır.

Ek Okuma:

  1. İflas ve Rehin