CAPEX ve OPEX arasındaki fark

CAPEX ve OPEX nedir? Sermaye Harcaması ve Operasyonel Harcama

CAPEX ve OPEX, işletme değerlendirmesinde sıklıkla karşılaşılan terimlerdir. Bir işletmenin gerçek değeri nedir ve bir işletmenin değeri zaman içinde nasıl değişir? Sermaye Harcamaları (CAPEX) ve İşletme Giderleri (OPEX) açısından ölçülür. Bazen BT şirketlerinin hisse senetlerinin aniden şirket değerlemesini artırarak arttığı görülüyor. Ekonominin egemen olduğu ve bilgi ile yönlendirildiği günümüz dünyasında, CAPEX ve OPEX aracılığıyla entelektüel sermaye ve marka eşitliği bulmaca çözülmüştür.

İşletme değerlemesi genellikle CAPEX ve OPEX'in ölçülmesiyle başlar.

CAPEX

CAPEX, daha fazla iş üretmek ve dolayısıyla gelir elde etmek için somut veya maddi olmayan bütün varlıkları ifade eder. CAPEX iş yatırımlarıdır. Pay sahiplerinin katma değerini arttırır. Bunlar gelecekteki faydaları göz önünde tutarak yapılan harcamalardır. Bu yatırımlar makina, teçhizat, mülk veya aparatta yükseltilebilir. Mali tablolarda genellikle nakit akışı veya tesis, makine ya da benzeri başlarda yatırım olarak gösterilir. Bu varlıkların amortismanı, her yıl sıfıra gelene kadar gerçekleşir.

OPEX

İşletme Giderleri (OPEX), CAPEX aracılığıyla üretilen varlıkların bakım ve işletilmesi ile ilgili masrafları ifade eder. Satış ve yönetim ile Ar-Ge için günden güne yapılan giderler OPEX olarak alınır. Böylece, OPEX, sermaye varlıklarını korumak için gerekli olan masraflardır. Pay sahiplerinden yönetimin ilgi duyduğu büyülü figür olan faiz öncesi kazanç OPEX'in işletme gelirinden mahsup edilmesine varılıyor.

CAPEX ve OPEX arasındaki fark

Bugün CAPEX ve OPEX arasındaki ayrım, özellikle ürün ve hizmetlerin bilgi çalışanları tarafından yönlendirildiği şirketler açısından çok karmaşık hale gelmiştir.

OPEX, sıkı kontrol altında tutulması gereken bir şey olsa da, genel olarak, CAPEX'den kaçınılması gereken şeydir.

CAPEX harici olarak finanse edilebilir. Fakat bu yatırımcılar faiz ödemeleri ile ilgileniyor ve paralarını geri alıyorlar. Öz sermaye finansörleriyle hepsi istediği için daha risklidir. Özünde, yatırımcının gelecekteki tüm nakit akışını vaat ediyorsunuz. CAPEX sonunda değer kaybeder ve geriye kalan tek şey nakit akışıdır.

OPEX herhangi bir işletmenin verimliliği olarak kabul edilebilir. İşletmenin değeri ile doğrudan ilişkisi vardır. OPEX'i günlük işlemlere zarar vermeden azaltabilirseniz, sonuçta herhangi bir işletmenin değerlemesini artırırsınız.

Verimsiz olan birkaç insanı ateşlediğinizde, OPEX'i aşağıya çekiyorsunuz ve böylece işin değerini artıyorsunuz demektir.

Özet

• CAPEX, Sermaye Harcamaları anlamına gelir ve fiziksel varlıklar üretmek için harcanan paradır.

• OPEX, İşletme Giderleri anlamına gelir ve fiziksel artışları sağlamak için gereken günlük giderleri belirtir.

• Herhangi bir kuruluşun değerlemesine ulaşmak için CAPEX ve OPEX'in ölçülmesi gerekmektedir.