Sermaye Piyasası Hattı (KML) ile Güvenlik Piyasası Hattı (SML) Arasındaki Fark

Sermaye Piyasası Hattı (CML) ile Güvenlik Piyasası Hattı (SML) karşılaştırması, sermaye piyasası hattı ve güvenlik piyasası hattı karşılaştırması, )

Modern portföy teorisi, yatırımcıların yatırım portföylerini risk düzeylerini en aza indirecek ve getirileri ve kârları en üst düzeye çıkaracak şekilde inşa etme yollarını araştırıyor. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM), sermaye piyasası hattını (KML) ve güvenlik piyasası hattını (SML) ele alan portföy teorisinin önemli bir parçasıdır. Bu kavramlar oldukça karmaşıktır ve kolayca yanlış yorumlanabilir. Aşağıdaki makale, her CML ve SML'nin ne anlama geldiğini açıkça ve basit bir şekilde sunar ve benzerlikleri bu iki kavram arasındaki farklar olarak özetlemektedir.

Sermaye Piyasası Hattı (CML) Nedir?

Sermaye piyasası satırı, risksiz varlıktan piyasa riskli varlık portföyüne çekilen çizgidir. KML'nin Y ekseni beklenen dönüşü temsil eder ve X ekseni standart sapmayı veya risk düzeyini temsil eder. CML, risksiz bir varlığa yatırım yaparak elde edilebilecek getiriyi göstermek için CAPM modelinde kullanılır ve yatırımlar daha riskli varlıklarla yapılan karşılığın arttığını gösterir. Çizgi, risk ve getiri seviyelerini açıkça gösterir. Getirilen risk arttıkça getiri seviyeleri artmaya devam ediyor. Dolayısıyla KML, farklı riskli ve risksiz varlıklara yatırım yapılması gereken fonların oranını yatırımcılara karar vermesine yardımcı olarak rol oynamaktadır. Risk içermeyen varlıklara örnek olarak hazine bonosu, tahvil ve devlet tarafından düzenlenmiş menkul kıymetler verilirken, riskli varlıklar arasında hisse senedi, tahvil ve özel bir kuruluş tarafından düzenlenen diğer güvenlik sayılabilir.

Güvenlik Piyasası Hattı (SML) Nedir?

Güvenlik piyasası, CAPM modelinin grafik bir biçimde temsilidir. SML belirli bir getiri seviyesi için risk seviyesini gösterir. Y ekseni, beklenen getiri seviyesini temsil eder ve X ekseni, beta tarafından temsil edilen risk düzeyini gösterir. SML'nin kendisine düşen her güvenlik oldukça düĢünülmüĢtür, böylece risk seviyesi iade seviyesine tekabül eder. SML'in üstünde yatan herhangi bir güvenlik riski, gerçekleşen riskten daha fazla getiri sağladığından, düşük değerli bir güvenliktir. SML'nin altındaki herhangi bir güvenlik, verilen risk seviyesi için daha az getiri sunması nedeniyle aşırı değerlidir.

Sermaye Piyasası Hattı vs Güvenlik Piyasası Hattı (CML - SML)

SML ve KML hem kavramlar hem de birbirleriyle ilişkilidir, dolayısıyla menkul kıymetlerin getiri seviyesini grafiksel olarak sunmaktadırlar maruz kalınan risk için teklif.Hem CML hem de SML, modern portföy teorisinde önemli kavramlardır ve CAPM ile yakından ilişkilidir. İkisi arasında bir takım farklılıklar var; En büyük farklardan biri de riskin nasıl ölçüleceğidir. Risk, CML'deki standart sapma ile ölçülür ve SML'de beta ile ölçülür. KML, bir portföy portföyü için risk ve getiri seviyesini gösterirken, SML, bireysel menkul kıymetler için risk ve getiri seviyesini gösterir.

Özet:

• Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM), sermaye piyasası hattını (KML) ve güvenlik piyasası hattını (SML) ele alan portföy teorisinin önemli bir parçasıdır.

• CML modeli, risksiz bir varlığa yatırım yaparak elde edilebilecek getiriyi göstermek için CAPM modelinde ve yatırımlar daha riskli varlıklarda yapılan artışlar karşılığında kullanılır.

• Güvenlik piyasası, CAPM modelinin grafik bir biçimde temsilidir. SML belirli bir getiri seviyesi için risk seviyesini gösterir.