Karakter ve Kültür Arasındaki Fark

Karakter ve Kültür

* Kültür, toplumsaldır, oysa karakter bireyseltir. Kültür, belirli bir insanın veya toplumun fikirleri, gelenekleri ve sosyal davranışlarıdır; Karakter, bir bireye özgü zihinsel ve ahlaki nitelikleridir.

* Kültür bir kimliktir; Karakter bir niteliktir.

Kültür ve Karakter normalde bir insanın tanımında kullanılan iki terimdir. Bu iki terimin aralarında bir fark var gibi görünmekle birlikte, anlamlarının tasviriyle ilgili olduğu ölçüde aynı görünmektedir.

Kültür, bir ülkedeki bir hareketin sonucudur. Böylece dünyanın insanlar farklı kültürlere göre sınıflandırılır. Kültür, bir kimlik oluşturma sistemi. Bu, bir toplulukta yaşamak için bir süreçtir. Kültür, gruplar arasında değişen bir faktördür.

Kültür, beslenme alışkanlıkları, ekonomi, inançlar, dini inançlar, dil ve benzeri birçok faktörden etkilendiğini belirtmek önemlidir. Kısacası, kültürel büyümenin toplumun büyümesi ile tahmin edilebileceği söylenebilir.

Bir insanın yaptığı zihinsel ve etik özelliklere karakter deniyor. Hatırlanması gereken şey, başkalarının görmemesi için karakteri empoze ettik. Aksine, karakter görülmese bile bulunur.

Karakter, doğru şeyi yapma eylemimizle belirlenir. Kötü karakter, doğasında kötü olan bir hareketle karakterizedir. İyi karakter, doğada faydalı ve iyi bir eylemin gerçekleştirilmesi ile karakterize edilir.

Dünyadaki herkesin karakter sahibi olduğuna dikkat çekmek oldukça ilginçtir. Bu konuda ırk, din ya da kültür ile hiçbir ilgisi yoktur. Karakter, kültür de dahil olmak üzere her şeyin üstündedir. Eğitim ve sını da aşar.

Bazen karakter terimi bir kalite anlamında, özellikle de iyi bir kalite anlamında kullanılır. Kullanım, 'karakteri var' gibi gidiyor. Bu, onun hakkında iyi niteliklere sahip olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla karakter, iyi olan her şeyle ilişkilidir.

Tekrarlama:

Karakter ve kültür arasındaki fark:

Karakter, doğru şeyi yapmakla yükümlü olduğumuz eylemle belirlenirken, kültür ise bir yapı kimliğidir.

Bir insanın yaptığı zihinsel ve etik özelliklere karakter deniyor, oysa dünyadaki herkes karakter kazanıyor. Karakter kültür ve yarışın ötesinde bir özelliktir. Bu hususta din ve cinsiyet dahil her şeyin üstündedir.