Hukuk ve Ceza Hukuku Arasındaki Fark

Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku

Herhangi bir ülke için mahkemeler, insanların kendileri ve aileleri için adalet arayabilecekleri bir yer olmuştur . Çoğu zaman, mağdurlara avukatları tarafından davalarının medeni hukuk meselesi olarak ya da ceza hukuku meselesi olarak tanınması için seçenek sunulmaktadır. Davaların birçoğu iki mahkemede de yargılanabiliyor olsa da ikisi arasında bir takım farklılıklar var ve burası hukuk ve ceza hukuku arasındaki farkların en fazla görülebildiği yerdir.

Temsil Eden Taraflar
Medeni hukuk ile ceza hukuku arasındaki temel farklılıklardan biri, davaların duyulması sırasında katılan taraflardır. Medeni hukuk davalarında, taraflar özel kişilerdir. Bu durum, iki kişi arasında veya bir şirket ile bir kişi arasında olabilir demektir. Öte yandan, ceza hukuku davaları, davayı taraflardan biri olarak hükümete dayatıyor. Bu davaların, kişisel avukatlarını görevlendirmek için tarafları seçmek yerine, bölge avukatları ve kamu savunucuları tarafından yargılanmalarının nedeni budur.

Yapılması Gerekenler

Medeni hukuk ile ceza hukuku duruşmaları arasındaki bir diğer fark, davayı açan mahkeme tarafından ele alınması gereken kararlardır. Medeni hukuk davasında karar verilecek konu, davalının, şikayet sahibinin iddiasını destekleyen kanıtlara dayanarak davalı tarafa herhangi bir zarar vermiş olup olmadığıdır. Öte yandan, ceza mahkemelerinde görülen duruşmalarda, sanık genel olarak bütün toplumu korumak için yerel yönetim tarafından teşvik edilen bir tüzüğü gerçekten ihlal edip etmediğine karar vermelidir. Sonuç olarak, sunulan kanıtlar, sanıkların makul bir şüpheniz olmaksızın gerçekten suçlu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için yapılır.

Uygulanan Cezalar
Ceza hukuku ile ceza hukuku arasındaki fark, alınan suçlardan suçlu bulunanlara uygulanan cezalardan da anlaşılmaktadır. Medeni hukuk davaları için, cezalar genellikle mağdura ve ailesine verilecek bir miktar para şeklinde tazminat şeklinde gelir. Ceza hukuku davalarında mahkemece kararlaştırılan ve kararlaştırılan cezaevinde kalmak gibi bazı ceza türleriyle birlikte mağdur ve ailesine tazminat da ödenebilir.

Özet:
1. Ceza ve medeni kanun, tüm vatandaşların haklarının saygı görmesini ve onurlandırılmasını sağlamak için toplumun farklı yönlerini kapsar.
2. Medeni kanun iki özel taraf arasındaki mahkeme davalarını ele alıyor. Ceza hukuku, hükümet ile sanık arasındaki mahkeme davalarını ele alıyor.
3. Ceza Hukuku davalarında amaç, sanıkların makul bir şüphenin ötesinde suçlu olduğunu kanıtlamak ve bunun bir sonucu olarak hapse ve cezaya çarptırmaktır. Medeni hukuk, suçlunun, sanık tarafından maddi tazminatın verilmesi için kendisine büyük zarar verildiğini ispatlaması gerektiğini şart koşar.