İNşaat Mühendisliği ve Mimarlık Arasındaki Fark

İnşaat Mühendisliği-Mimarlık

Bina, konut ve diğer yapıların tasarımı ve inşası ile ilgili bir fikriniz olabilir; ve işin Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri gibi profesyonelleri gerektirdiğini biliyorsun.

İşiniz hakkındaki düşüncenizin belirsiz olması muhtemel. Belki mimarları düşündüğünüz zaman, yalnızca büyük bir kağıt üzerinde çizim yapan bir kişiyi görselleştirirsiniz ve inşaat mühendislerini düşündüğünüzde, inşaat alanını analiz eden, montajda yer alan işçilere talimatlar bağıran birisini hayal edersiniz. Bu çizgide düşünürken, basmakalıp olsa da, bir dereceye kadar doğrusunuz demektir.

Ancak mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında belirgin farklılıklar var. Aslında, iki uygulamanın birbirinden farklı olmasını sağlayan iyi tanımlanmış sorumlulukları vardır.

Mimarlık, estetik ve mekansal işlevsellik göz önüne alınarak yapıları tasarlama pratiği. Mimarlar, yapısal mekaniğe ilişkin temel bilgiden ileri bilgiye sahip olabilir, ancak öncelikli olarak her şeyden önce, yaratıcılığın, görünümün ve hissettiği ve tasarımın işlevselliği vardır. Yapısal vizyon mimarlık alanında başlar.

Yapısal mühendislik olarak da adlandırılan sivil mühendislik, sistemlerin yapısal elemanlarında uzmanlaşmış olup, tesislerin normal ve aşırı yükleme koşullarına dayanabilmesini sağlar. İnşaat mühendisleri mimarlar ile yakından çalışır ve mimarların vizyonunu gerçekleştirmekle sorumludurlar. İnşaat mühendisliği, mimarın tasarım sürecinde yer alan fizik üzerinde kasıtlı olarak çalışmaktadır.

Sivil mühendislik aynı zamanda tasarımın özelliklerini de ele alabilir, ancak uygulama genellikle yapıların estetik ve amaçlanan işleviyle ilgili değildir. İnşaat Mühendisleri, tasarım çalışmalarını yapmak için yenilikçi yollara yoğunlaşacaktır. Tasarımda pratik olmayan bir şey gördükleri zaman, mimari departmana dahil olanlar arasından bir tasarım değişikliği önerebilirler.

İyi bir mühendis-mimar ilişkisi, daha verimli, yüksek kaliteli bir proje sonucunun olması için hayati önem taşımaktadır.

İyi bir inşaat mühendisi, tasarımı her zaman gerçeğe dönüştürmek için her zaman en iyi çabayı gösterecektir. Öte yandan iyi bir mimar tasarımın pratikliğini her zaman göz önüne alacak ve daha az maliyetle ve daha hızlı bir hızda inşa edilebilecek. Birbirlerinin çalışmalarıyla çakışabilirler, ancak ideal dünyada, her biri kendi saygınlığına sahip olur.

Özet:

1. Mimarlık tasarımların yaratıcılığına daha çok önem vermektedir.İnşaat mühendisliği, bu tasarımı gerçekleştirmek için inovasyona odaklanır.
2. Mimarlık, estetik ve işlevselliğe odaklanan yapıların tasarımını içerir. İnşaat mühendisliği normal olarak bu şeyleri önemsemez; İnşaat mühendisleri, tasarımı inşa etmek için metodolojiyi daha çok kasıtlı olarak planlar ve planlarlar.
3. Mimarlık, projeyi mimarların taslaklarıyla başlatır. İnşaat mühendisliği, taslakları incelemek ve tasarımın pratikliğini incelemekle ilgilidir; İnşaat mühendisleri, tasarımın normal ve aşırı yük koşullarına dayanabildiğinden emin olmaktadırlar.
4. Mimarlar, mühendislerin tasarımlarının işe yaraması için yardıma ihtiyacı duyacaktır. İnşaat mühendislerine mimarların taslakları ve boyutları rehberliğinde verilecek.