Emtia Para ve Fiat Parası Arasındaki Fark

Emtia Para vs Fiat Parası

emtia parası takas sistemi olarak bilinen bir sistemde emtia parası kullanılmış olsa bile (emtia para ve emlak para mal ve hizmetlerin ödenmesinde kullanılabilir) (para yerine emtia ticareti). Emtia parası, değerini dışarıdan elde edilen değerden aldığından, yüzümüzde basılanın haricinde hiçbir içsel değeri olmayan bugün kullandığımız para biriminden oldukça farklıdır. Aşağıdaki makale size para birimi cinsinden örneklerle kapsamlı bir açıklama sunacak ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını açık bir şekilde ortaya koyacaktır.

Emtia Para Nedir?

Emtia parası şu anda kullandığımız para birimi türünüzden çok farklı. Emtia para, değerli bir metalden veya maddenin yarattığı para birimini ifade eder ve bu nedenle, yüzünde bir değeri bulunan diğer para birimi biçimlerine kıyasla, yapılan para biriminden bir değer taşır.

Örneğin, yüzünde basılan değer yüzünden 1 dolar değerinde bir 1billinin aksine altın bir emtia olarak altının kendisi daha yüksek bir değeri taşıdığından, altın bir para sadece 1 dolarlık faturadan çok daha değerlidir (ve üzerine basıldığı kağıda herhangi bir şeye değmediği için değil).

Emtia parası, beklenmeyen değer biçme veya amortismanla yüz yüze gelebileceği için oldukça risklidir. Örneğin, A ülkesinin para birimi değerli bir metal gümüşten yapılmış ve dünya piyasasındaki gümüş talebi düşer, bu durumda para birimi A beklenmedik bir amortismana maruz kalır.

Fiat Parası Nedir?

Fiat parası, bugün değerli bir maddeden yapılmış olmayan ve kendi değerini taşımayan, kullandığımız türden bir paradır. Bu para birimi devlet ihalesi yoluyla geçirildi ve kendisine herhangi bir değeri yok (iç değer). Fiat parası, altın gibi herhangi bir rezerv de desteklenmez ve değerli bir maddeden yapılmadığı için, bu para biriminin değeri, hükümet ve ülkenin insanları tarafından yerleştirilen inançtadır . Yasal ihale olarak basıldığından yaygın olarak kabul edilmektedir.

Fiat parası, kullanıldığı ülke veya bölgedeki herhangi bir ödeme için kullanılabilir. Fiat parası da çok esnektir ve büyük miktarlarda ve küçük miktarlarda çeşitli ödemelerde kullanılabilir.

Emtia Para ve Fiat Parası

Hem fiat para hem de emtia parası ödeme yapmak için kullanılabilir, ancak fiat parası modern ekonomide çok daha popüler ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Fiat parası emtia parasından daha esnektir, çünkü çok küçük miktar da dahil herhangi bir miktarı ödemek için kullanılabilir.Bu türden bir esneklik, emtia parasında bulunmaz; çünkü altın veya gümüş gibi değerli metallerin küçük miktarları bile çok değerlidir ve bu nedenle daha küçük miktarlarda ödeme yapmak için kolaylıkla kullanılamazlar.

Emtia parası çiftlik hayvanları veya ekin gibi bozulabilir maddeler olabilir ve bu durumlarda hava durumu, zemin koşulları ve diğer faktörlerden dolayı değerleri değişebilir. Dahası, hükümet emtia parası yerine fiat parası üzerinde daha fazla kontrole sahiptir, çünkü emtia parası gram buğdayda ise, ülkenin çiftçileri bu emtialardan daha fazlasını isteyebilirler ve kontrol edilemeyen çok büyük bir arz oluştururlardı . Fiat parası sadece merkez bankası tarafından basılabildiğinden, daha fazla düzenleme ve kontrol var.

Özet:

Emtia Para ve Fiat Parası arasındaki fark nedir?

  • Mallar para takas sistemi olarak bilinen bir sistemde emtia parası kullanılsa bile (emtia para yerine para emtia ticareti) emtia ve hizmet bedellerinde kullanılabilir.
  • Emtia para, değerli bir metal veya maddenin yarattığı para birimini ifade eder ve bu nedenle, yapılan para biriminden bir değer taşır.
  • Fiat parası, bugün değerli bir maddeden yapılmış olmayan ve kendi değerini taşımayan, kullandığımız türden bir paradır.
  • Hem fiat para hem de emtia parası ödeme yapmak için kullanılabilir, ancak iki fiat paranın çok daha popüler ve modern ekonomide yaygın olarak kullanılmaktadır.