ÖZ Sermaye Maliyeti ile Özkaynak Karlılığı Arasındaki Fark

Eşitlik Maliyeti ve Özkaynak Kârlılığı

Şirketler sermayeyi faaliyete geçirmeyi gerektirir ve işletme faaliyetlerini yürütmek. Sermaye, hisse senedi, tahvil, kredi, mülk katkıları vb. Gibi birçok yöntem kullanarak elde edilebilir. Sermaye maliyeti, öz sermaye (hisse ihracı sırasında ortaya çıkan maliyet) veya borç sermayesi (faiz maliyeti) elde edilmesinde katlanılan maliyeti ifade eder. Bu yazıda, odak öz sermaye üzerine olacak. Makale, öz sermayeyi ifade eden, öz sermayenin maliyeti ve nasil hesaplandiini ve ayni zamanda öz sermaye getirisi ve hesaplama formülü ile ilgili net bir açiklama sunacaktir. Öz sermaye maliyeti ile öz sermaye getirisi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da tartışılmıştır.

Öz Sermaye Maliyeti nedir?

Öz sermaye maliyeti, yatırımcıların / hissedarların ihtiyaç duyduğu getiriye veya bir yatırımcının firmanın paylarına hisse yatırımı yapmak için beklediği tazminat tutarını ifade eder. Öz sermaye maliyeti önemli bir önlem ve firmanın, alınan risk seviyesi için yatırımcılara ne kadar çok geri ödenmesi gerektiğini belirlemesine olanak tanır. Öz sermaye maliyeti, borç sermayesi gibi diğer sermaye türleri ile de karşılaştırılabilir; bu da, firmanın hangi sermayenin en ucuzu olduğuna karar vermesine izin verir.

Öz sermaye maliyeti E s = R f + β s (R M -R f ). Bu denklemde, E s güvenlik üzerinde beklenen getiri, R f , devlet iç borçlanma senetleri tarafından ödenen risksiz oranı ifade eder. β s piyasa değişikliklerine duyarlılığı ifade eder ve R M ise, piyasa koşullarına karşı duyarlılığı ifade eder. (R M -R f ) piyasa risk primini belirtir.

Özkaynak Getiri Nedir?

Özkaynak kârları, şirketin öz sermayesine yatırım yapan pay sahipleri ve yatırımcılar için, öz kaynak yatırımlarından ne kadar çok kazanç elde edebileceklerini görmek için çok kullanışlı bir formüldür. Özkaynak kârları, şirketin finansal istikrarı ve karlılığının iyi bir ölçüsüdür, çünkü hissedarın fonlarını yatırarak elde edilen karları ölçer.

Özkaynak kârlılığı, Özkaynak Değeri = Net Gelir / Özkaynak ile hesaplanır. Net gelir, bir firma tarafından üretilen gelir ve hissedarın özkaynağı, hissedarların firmaya katkıda bulunduğu sermayeyi ifade eder.

Eşitlik Maliyeti ve Özkaynak Kârlılığı

Öz sermaye maliyeti ve özkaynak kârlılığı, birbirleriyle yakından ilişkili kavramlardır. İkisi arasındaki en büyük farklardan biri, işletme perspektifindeki eşitlik maliyetinin bir maliyet olması ve şirket perspektifi içinde eşitlik kârının gelir olmasıdır. Öz sermaye maliyeti ile özkaynak kârl> l> ¤> aras> ndaki karfl> laflt> Özkaynak karlılığı sermaye maliyetinden daha yüksek olan bir şirket finansal açıdan istikrarlı bir firmadır.

Özet:

• Öz sermaye maliyeti, yatırımcıların / hissedarların ihtiyaç duyduğu getiriye veya bir yatırımcının firmanın paylarına bir hisse yatırımı yapmak için beklediği tazminat tutarını ifade eder.

• Özkaynak kârları, şirketin öz sermayesine yatırım yapan pay sahipleri ve yatırımcılar için, öz kaynak yatırımlarından ne kadar çok kazanç elde edebileceklerini görmelerini sağlayan çok yararlı formüllerdir.

• İki taraf arasındaki temel farklardan biri, işletme perspektifindeki eşitlik maliyetinin bir maliyet olması ve şirket perspektifinde öz sermaye getirisinin gelir olmasıdır.