Demografik ve Psikographics Arasındaki Fark

Demografi vs Psikografi

Herhangi bir işin başarısının anahtarı, onunla bağlantı kurduğu insanlardır. Kişinin girişiminin hedef kitlesine düzgün bir şekilde ulaşmak için gerekli araştırmaları yapmak önemlidir. Burası demografik ve psikografik bilgiler içeriyor.

Demografik Nedir?

Demografi, belirli bir popülasyonun niceliksel istatistikleri olarak tanımlanabilir. Genellikle belirli bir popülasyonda belirli bir zaman diliminde sözü edilen popülasyonu karakterize eden niceliksel alt kümeleri tanımlamak için kullanılırlar. Pazarlama ve kamuoyu uygulamalarında yaygın olarak kullanılan demografik eğilimler, zaman içindeki nüfus değişikliklerini tanımlamak için kullanılır. En sık incelenen demografik verilerden bazıları etnik köken, cinsiyet, hareketlilik, yaş, engellilik, istihdam durumu, istihdam vb. Olarak sıralanabilir. Halkın kültürüne ya da belirli bir popülasyonun paha biçilmez bir bakış açısı olarak görülür bölgesi.

Pazarlamada demografik bilgiler, varsayımsal toplamı hakkında bir fikir edinmek için belirli bir topluluğun tipik üyelerinden bir fikir edinmek için kullanılır. Bu tür bilgiler, işletmeler için pazarlama stratejisinin yanı sıra pazarlama stratejisi oluşturmak için de önemlidir.

Psikografi nedir?

Psikografi, belli bir toplumun insanlarının değer, kişilik, yaşam tarzı, düşünce ve çıkarlarının incelenmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca, ulusal düzeyde gerçekleştirildiğinde kültür eşdeğerliği olarak da görülebilir. Yukarıda bahsedilen faktörler üzerine görüşlerini yaparken, bu psikografik faktörlere IAO değişkenleri denir. Psikografi, demografik, pazarlama, fikir araştırması ve sosyal araştırma gibi alanlarda ve stratejik öngörüde yararlıdır. Bununla birlikte, demografik bilgilerle karıştırılmamalıdır.

Bir grubun psikografik makyajı veya kişinin nispeten tamamlanmış profili oluşturulduğunda buna bir psikografik profil denir. Bu psikografik profil, reklamcılık ve pazar segmentasyonu konusunda çok yararlı bir araçtır. Pazar bölümlemesine dahil edilen bazı kategoriler; faaliyet, faiz, görüş (AIO), tutumlar, değerler ve davranışlardır.

Psikografi ve Demografi

Pazarlama stratejisi söz konusu olduğunda, demografi ve psikografik bilgiler, biriyle ilgilenen izleyicilerin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Buna pazar bölümlemesi denir. Bu nedenle, demografik ve psikografik arasındaki farkın pazarlama çalışmalarında doğru bir şekilde kullanılabilmesi için fark edilmesi çok önemlidir.

• Demografi, belirli bir popülasyonun niceliksel istatistikleri. Psikografi, belli bir toplumun insanlarının değer, kişilik, yaşam tarzı, düşünce ve çıkarlarının incelenmesidir.

• Nüfusbilim kantitatiftir. Psikografik niteliklidir.

• Demografi, etnisite, cinsiyet, hareketlilik, yaş, engellilik, istihdam durumu, istihdam vb. Faktörlerle ilgilenir. Psikograflar, değerler, kişilik, yaşam tarzı, düşünce ve çıkarlar gibi faktörleri ele alır.

• Psikografi, ulusal düzeyde gerçekleştirildiğinde kültür eşdeğerliği de oluşturabilir. Demografi, zaman içindeki nüfus değişikliklerini tanımlamak için kullanılabilir.