Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Fark

Gelişmekte Olan Ülkeler

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, çeşitli farklılıklar tespit edilebilir. Ülkelerin gelişmiş ve gelişmekte olan bu farklılaşması, ülkeleri kişi başına düşen gelir, sanayileşme, okur yazar oranı, yaşam standartları vb. Temelinde ekonomik durumlarına göre sınıflandırmak için kullanılmaktadır. IMF ve Dünya Bankası, sınıflandırmanın kolaylığı için istatistiki önlemlere sahiptirler bu sınıflandırma için bir tanım değildir ve birçok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke bu terminolojiyi eleştirmektedir. Bu yazıda gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları inceleyelim.

Gelişmiş Ülkeler Nedir?

Gelişmiş ülkelerde sanayi büyümesi var ve gelişmekte olan ekonomilerin tadını çıkarıyor. Gelişmiş ülkeler, ulaşım, iş ve eğitim gibi alanlarda belirgin gelişme ve büyüme yaşarlar. Gelişmiş ülkeler düşük ölüm oranı ve düşük doğum oranı ile de karakterizedir. Gelişmiş ülkelerde genellikle iki oran arasında çok küçük bir boşluk var.

Gelişmiş ülkeler eksikliklerle karakterize değildir. Her cephede iyi gelişmiştir ve su temini, olanaklar, eğitim kurumları, sağlık endişeleri ile iyi hizmet görürler. Bunun nedeni, insanların varoluşuyla ilgili mümkün olan her yönü hakkında insanların farkındalığına sahip olmalarıdır. Gelişmiş ülkelerde eksikliklerin bulunmaması, muhtemelen bu ülkelerde düşük bir doğum oranı olması gerçeğine bağlıdır. Beslenme, gelişmiş ülkelerdeki annelere ve bebeklere bol miktarda mevcuttur.

İngiltere gelişmiş bir ülke

Gelişmekte olan ülkeler nedir?

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerde kendi sanayilerini kurmak için yardıma ihtiyaç duymaktadır. Sadece ekonominin büyümesini tatmaya başlamışlardı. Gelişmekte olan ülkeler eğitim, ticaret ve ulaşım alanlarında kalkınmanın başlangıcındadır.

Gelişmekte olan ülkelerin pek çok eksikliği vardır. Bu kusurlara, sağlığa, kötü olanaklara, su arzında eksikliklere, tıbbi arz alanında eksikliklere, doğum oranında daha yüksek bir orana ilişkin daha az farkındalık dahildir. Gelişmekte olan ülkelerde en önemli ve endişe verici faktör zayıf beslenme faktörüdür. Gelişmekte olan ülkelerde ana kaygı hem annelere hem de bebeklere yapılan beslenme yetersizliği. Yüksek doğum oranları nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde doğal hastalık olasılığı daha fazladır.Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde ölüm oranları da nihayetinde yüksektir.

Gelişmekte olan ülkelerde doğal hastalıklar yüksek oranlarda arttığından nüfus küçültme süresi kısa olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde doğum oranı ve ölüm oranı arasında genellikle büyük bir fark var. Bebek ölüm faktörü, ülkelerin kalkınma faktörlerinden etkilenir. Bu konuda gelişmekte olan bir ülke bebek ölüm oranını gelişmiş bir ülkeye göre daha yüksek bulur.

Sri Lanka Gelişmekte olan bir ülkedir

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Fark Nedir?

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Tanımları:

Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ülkeler yüksek seviyede bir gelişme göstermektedir.

Gelişmekte olan ülkeler: Gelişmekte olan ülkeler sanayileşme, beşeri sermaye gibi farklı alanlarda daha düşük bir gelişme sergilemektedir.

Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerin Özellikleri:

Endüstriyel Büyüme:

Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ülkelerde sanayi büyümesi var.

Gelişmekte olan ülkeler: Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerde kendi sanayilerini kurmak için yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Ekonomi:

Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ülkeler gelişen ekonominin tadını çıkarıyor.

Gelişmekte olan ülkeler: Gelişmekte olan ülkeler ekonominin büyümesini tatmaya başlarlar.

Kalkınma alanları:

Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ülkeler, ulaşım, iş ve eğitim gibi alanlarda belirgin gelişme ve büyüme yaşarlar.

Gelişmekte olan ülkeler: Gelişmekte olan ülkeler, eğitim, ticaret ve ulaşım alanlarında kalkınmanın başlangıcı aşamasındalar.

Doğum ve ölüm oranı arasındaki fark:

Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ülkelerde ölüm oranı düşük ve doğum oranı düşüktür. Gelişmiş ülkelerde genellikle iki oran arasında çok küçük bir boşluk var.

Gelişmekte olan ülkeler: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle doğum oranı ve ölüm oranı arasında büyük bir fark vardır.

Resim Nezami:

1. Big Ben, Londra, İngiltere, GB, IMG 5111 Diğer anlamları: düzenlemek Christoph Braun (CC0), via Wikimedia Commons

2. "Srilanka galle fort". [CC BY-SA 2. 5] via Wikimedia Commons