EBIT ile FAVÖK Arasındaki Fark

hariç) olarak hesaplanmaktadır. FAVÖK

EBIT, vergi ve faiz dikkate alınmadan harcamaların gelirden düşürülmesiyle işletme gelirini hesaplarken, EBITDA, vergi ve faizin yanı sıra amortisman ve itfa payı dikkate alınmaz. kullanılan vergi oranları ve FAVÖK, firmalar arasındaki karlılığı karşılaştırmak için ikisini de uygun kılan muhasebe ve finansman etkilerini geçersiz kılar.İki ile bunların hesaplanış biçimleri arasındaki pek çok benzerlik yüzünden çoğu zaman yanlış yorumlanır veya aynı olduğu düşünülür. Makale her konuyu açık bir şekilde açıklıyor ve bu iki terimin birbirlerine göre nasıl farklı olduğuna işaret ediyor.

EBIT nedir?

EBIT, Faizsiz ve Vergi Öncesi Kazanç ve Tedbir bir şirketin kârlılığı. FVÖK ayrıca bir şirketin devam eden ticari faaliyetlerin bir sonucu olarak sürekli gelir elde etme kabiliyetini değerlendirmek için kullanılır. EBI,

EBIT = Gelir - Faaliyet Giderleri olarak hesaplanmaktadır.

FVÖK, net gelirin faiz ve vergilerinin geri kazanılması suretiyle hesaplanabilir. FVÖK, faiz ve vergi ödemelerini hesaba katmadığından, farklı borç sermayesi ve farklı şirketler tarafından ödenen vergi oranları dikkate alınmadığı için firmalar arasındaki karlılığı karşılaştırmayı kolaylaştırmaktadır.

EBITDA nedir?

FAVÖK Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Giderleri Önceki Dönem Kazançları ifade eder. FVAÖK bir firmanın mali performansının bir göstergesi olarak hareket eder ve muhasebe ve finansman etkileri dikkate alınmadığı ve bu nedenle FAVÖK'ü etkilemediği için rakipler arasında mukayese yapmakta yararlıdır. FAVÖK

FAVÖK = Gelir - Giderler (Faiz, Vergiler, Amortisman, İtfa Giderleri hariç olmak üzere diğer tüm masraflar) olarak hesaplanmaktadır.

Formülden görüleceği üzere, faiz, vergi, amortisman ve itfa payları haricindeki tüm masraflar gelirden indirilerek FAVÖK'e ulaşılır. FAVÖK, bir şirketin borçlarını geri ödeme yeteneğini belirleme aracı olarak kullanışlıdır. Ayrıca, daha uzun süreler boyunca amortismana tabi tutulan yüksek değerli varlıklara sahip kuruluşlar tarafından da kullanılır. FAVÖK genellikle bir şirketin kârlılığını değerlendirmek için kullanılır ancak nakit akışının iyi bir göstergesi olmayabilir.

FAVÖK kullanmanın bir dezavantajı, işletme sermayesindeki veya sermaye harcamalarındaki değişiklikleri dikkate almaması ve bu nedenle firmanın finansal durumunun gerçek halini göstermeyebilmesidir.

EBIT ve FAVÖK arasındaki fark nedir?

EBIT ve FAVÖK arasındaki en büyük fark amortisman ve amortisman tutarlarıdır.Faiz, vergi, amortisman ve itfa giderleri azalmadan önce gelir elde edilirken, EBIT faiz ve vergi öncesi (amortisman ve amortisman EBIT'ye ulaşmak için kazançtan düşülür). Daha basit bir ifadeyle, amortisman ve itfa giderleri FVÖB'ye dahil edilir ve FAVÖK'ten çıkarılır. FVÖK, karlılığın sağlanması için yüklenilmesi gereken bir sermaye harcaması tahmini olarak işlev görebilen amortisman ve itfa paylarını içerir. FVAÖK, amortisman ve itfa payı içermemektedir ve bu nedenle, kazanç elde etmek için yapılması gereken harcamalar ve yatırımlar değil, firmanın kârlılığına odaklanmaktadır.

Özet:

EBITV FAVÖK

• EBIT, EBIT = Gelir - İşletme Giderleri olarak hesaplanmıştır. FVÖK, net gelirin faiz ve vergilerinin geri kazanılması suretiyle hesaplanabilir.

• FAVÖK, FAVÖK = Gelir - Giderler (Faiz, Vergiler, Amortisman, İtfa Giderleri hariç olmak üzere diğer tüm giderler) olarak hesaplanmıştır.

• FVÖK ve FAVÖK arasındaki en büyük fark, amortisman ve amortismanı dikkate almaktadır.