Uzmanlık ve Yetenek Arasındaki Fark

Uzmanlık ve Yetenek

Uzmanlık ve Yetenek, genellikle aynı anlamı verenler olmasa da aynı kelimeyle karıştırılan iki kelimedir. Hatırlamaları söz konusu olduğunda aslında bazı farklılıklar gösterirler. Uzmanlık, belirli bir alanda kapsamlı bilgi anlamına gelir. Öte yandan yeteneği, işi yürütebilme yeteneğidir.

Yeteneğe sahip bir kişinin, belirli bir çalışma alanında uzmanlığa sahip olması gerekmez. Örneğin, sese sahip olan bir kişinin şarkı söyleme yeteneği vardır, ancak müzik sanatının uzmanlığıyla donatılmamaktadır. Müzik ve müzikolojinin nüanslarını bilmiyor olabilir.

Uzmanlık ve yetenek arasındaki diğer önemli bir fark, uzmanlık tecrübesiyle büyür, oysa yetenek kendi başına ortaya çıkar. Bir firmanın yöneticisi tecrübesiyle pazarlama dalında uzmanlaşır. Öte yandan genç bir satış elemanı, alanındaki tecrübelerine dayanmayan, yalnızca iletişim becerileri ve müşterileri etkilemek için yeteneği sayesinde satış üretme kabiliyetine sahip olabilir. Satış yapmada ustalığı olan genç bir satış elemanı pazarlama alanında bir uzmanlığa ihtiyaç duymuyor.

Herhangi bir alanda yetenek sahibi bir kişi, alanda uzmanlık gerektirmez. Belli bir konuda ya da alanda derin bir bilgi birikimine sahip olması gereken sabit bir kural yoktur. Her şey doğal olarak yetenekli bir kişiye gelir.

Öte yandan, uzmanlığı kazanmış bir kişi yıllarca sıkı çalışma ve öğrenme ile bunu yapar. Başka bir deyişle, yüksek öğrenim uzmanlığa eşlik ederken, derin öğrenmenin yeteneğe eşlik etmesine gerek yoktur. Genellikle becerinin Tanrı tarafından verildiğine, ancak uzmanlığın kazanılması için zor olduğuna inanılıyor. Belirli alanda kapsamlı bir araştırma ve performans kazanılması gerekir.