Isı Aktarımı ve Termodinamik Arasındaki Farklar

Isı Aktarımı ve Termodinamik

çalışmasında çok önemlidir. Isı transferi, termodinamikte tartışılan bir konudur. Termodinamik kavramları, bir bütün olarak fizik ve mekaniğin incelenmesinde çok önemlidir. Termodinamik, fizikte en önemli alanlardan biri olarak düşünülür. Bu kavramların uygulandığı alanlarda mükemmelliği sağlamak için ısı transferi ve termodinamik kavramlarını doğru anlamak hayati önem taşır. Bu makalede, ısı transferi ve termodinamiğin ne olduğunu, bunların tanım ve uygulamaları, termodinamik ile ısı transferi arasındaki benzerlikleri ve son olarak termodinamik ile ısı transferi arasındaki farkı tartışacağız.

Termodinamik

Termodinamik iki ana bölüme ayrılabilir. İlki klasik termodinamik, ikincisi istatistiksel termodinamiktir. Klasik termodinamik, "tam" bir çalışma alanı olarak kabul edilir; bu, klasik termodinamiğin çalışması bitti demektir. Bununla birlikte, istatistiksel termodinamik hala birçok açık kapı ile gelişmekte olan bir alandır.

Klasik termodinamik dört termodinamik yasasına dayanır. Termodinamiğin sıfırıncı yasası termal dengesini açıklar, termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunmasına dayanır, termodinamiğin ikinci yasası entropi kavramına dayanır ve termodinamiğin üçüncü yasası Gibbs serbest enerjisine dayanır. İstatistiksel termodinamik büyük oranda kuantum seviyesine dayanır ve mikroskopik seviye hareketi ve mekaniği termodinamik ile ele alınır ve esas olarak istatistiklerle ilgilenir.

Isı Transferi

Termal enerjiye sahip iki nesne maruz kaldığında, ısı formunda enerji aktarırlar. Isı transferi kavramını anlamak için öncelikle ısı kavramını anlamalıyız. Isı olarak da bilinen ısıl enerji, bir sistemin iç enerji biçimidir. Termal enerji, bir sistemin sıcaklığının sebebidir. Termal enerji, sistemin moleküllerinin rastgele hareketleri nedeniyle oluşur. Mutlak sıfırın üzerinde bir sıcaklığa sahip olan her sistem pozitif bir termal enerjiye sahiptir. Atomların kendileri herhangi bir termal enerji içermezler. Atomların kinetik enerjileri var. Bu atomlar birbirleriyle çarpıştığında ve sistemin duvarlarıyla çarpıştıklarında termal enerjiyi fotonlar olarak serbest bırakıyorlar. Böyle bir sistemi ısıtmak sistemin ısıl enerjisini artıracaktır. Sistemin ısıl enerjisi daha yüksekse, sistemin rassallığı daha yüksek olur.

Isı aktarımı, ısının bir yerden diğer yere taşınmasıdır. Termik olarak temas eden iki sistem farklı sıcaklıklarda olduğunda, sıcaklığın eşit olması halinde, nesnenin yüksek sıcaklığındaki ısı nesneye daha düşük sıcaklık ile akacaktır.Kendiliğinden bir ısı transferi için bir sıcaklık gradyanı gereklidir.

Isı transferi oranı watt cinsinden ölçülürken, ısı miktarı joule cinsinden ölçülür. Birim watt, birim zaman başına joule olarak tanımlanır.

Isı Transferi ve Termodinamik arasındaki fark nedir?

• Termodinamik geniş bir çalışma alanından iken ısı aktarımı yalnızca tek bir fenomendir.

• Isı transferi, termodinamik altında incelenen bir olgudur.

• Isı transferi nicel olarak ölçülebilir bir konsepttir ancak termodinamik böyle bir konu değildir.