Bağışıklık Sistemi ve Lenf Sistemi Arasındaki Fark

Bağışıklık Sistemi ve Lenfatik Sistem

Hem lenfatik hem de bağışıklık sistemleri vücudumuzda yakından ilişkili sistemlerdir ve bazen lenfatik bağışıklık sistemi olarak adlandırılırlar. Lenfatik sistemin hücreleri ve immün sistemin ürünleri aracılığıyla bağışıklık sistemi işlevleri genellikle lenfatik damarlarda taşınır.

Lenfatik Sistem

Lenf sistemi, proteinleri ve sıvıyı toplayan ve ana dolaşıma geri döndüren, böylece vücudun sıvı dengesini koruyan bir damar, yapı ve organlardan oluşan bir koleksiyondur. Aynı zamanda yabancı parçacıkları yakalar ve savunma için bağışıklık hücreleri sağlar. Sistem çoğunlukla lenf damarları ve lenf nodlarından oluşur ve vücuttan bir ağ olarak dağıtılır.

Lenf damarlarının başlıca fonksiyonu periferik dokulardan lenfleri kardiyovasküler sistemin damarlarına taşımak ve lenf düğümleri lenf tüketimini izlemek, patojenlerle savaşan ve bağışıklık tepkisini gerçekleştiren bir alan olarak hareket etmektir. Bu iki bileşenden başka, dalak ve timus da lenfatik sistemle ilişkilidir. Bu sistem tarafından boşaltılan sıvı, daha büyük proteinler haricinde kan plazma proteinleri içeren berrak bir sıvı olan lenf olarak bilinir. Lenfatik sistem iki ana damar vasıtasıyla kan geri getirir; göğüs kanalı ve sağ lenfatik kanal.

Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemi, bazı hastalıklara uzun süreli bağışıklık sağlar ve bakteri ve viral istilalara karşı savunur. Bu sistemin hücreleri ve diğer ajanları lenf nodlarında, lenf düğümlerinde, dalakta, bademciklerde ve diğer lenf bağlantılı organlarda bulunur. Bağışıklık sistemi, karmaşık bir dizi hücre, kimyasal faktör ve organlardan oluşur. Kemik iliğinin kök hücreleri, insan gelişiminin cenin aşamasında bağışıklık sisteminin hücrelerine dönüşür. Bağışıklık faaliyetlerinden sorumlu iki özel hücre tipi, yani B-lenfositleri ve T-lenfositleri vardır.

Bağışıklık sisteminin organları olmadığından mukoza zarlarında, lenfatik organlarda ve vücudun diğer yerlerinde bulunan B ve T hücrelerinin bir popülasyonu olarak bilinir. Bağışıklık sistemi tarafından gerçekleştirilen iki çeşit immünite vardır; hümoral bağışıklık ve hücre aracılı bağışıklık. Humoral bağışıklık B-lenfositleri ve antikorlar tarafından gerçekleştirilirken hücre aracılı bağışıklık sitotoksik T-lenfositleri ile gerçekleştirilir.

Bağışıklık Sistemi ve Lenf Sistemi arasındaki fark nedir?

• Lenfatik sistemlerin başlıca işlevleri sıvı geri kazanım, bağışıklık ve lipit absorpsiyonu olmakla birlikte bağışıklık sisteminin uzun vadeli bağışıklık kazandırmak ve bağışıklık tepkilerini aktive ederek yabancı maddelere karşı savunmaktır.

• Lenfatik sistemin aksine, bağışıklık sisteminin spesifik bir anatomisi yoktur.

• Lenfatik sistem bağışıklık sisteminin aksine bir organ sistemidir.

• Lenf sistemi, lenf nodları, lenf damarları ve diğer ilgili organlardan oluşurken, bağışıklık sistemi temelde B ve T lenfositlerden oluşur.

• Bağışıklık sistemi esas olarak sinir ve endokrin sistemlerle ilişkiliyken, lenfatik sistem kardiyovasküler sistemle ilişkilidir.

• Bağışıklık sisteminin ürünleri lenfatik sistemde taşınır.