Envanter ve Stok Arasındaki Fark

Stok-Stok

içerir. Herhangi bir imalat şirketi için stok ve stok büyük önem taşımaktadır. Envanter, hammadde, üretimdeki mallar ve bitmiş ürünlerdir; bunların tamamı bir şirketin varlıklarına dahil oldukları ya da hazır oldukları veya şirket için gelir elde etmeye hazır oldukları kabul edilir. Envanter devri, bir şirket için önemli bir gelir kaynağıdır ve hissedarlar için de potansiyel bir kazanç gelirini yansıtır. Hammaddeye, bitmiş mallara ve depoda müşterilere veya müşterilere teslim edilmeye hazır olanları ifade eden başka bir vadeli stok vardır. Bu durum, çoğu stok ve stok arasındaki farkları bulamayacakları için durumu çok kafa karıştırıcı yapar. Bu makale, tüm şüpheleri gidermek için hisse senedi ve envanter arasındaki farkları bulmaya çalışmaktadır.

Stok, tamamlanmamış olan, üretimde, kalite denetimi altında ve müşterilere teslim edilmek üzere bekleyen eşya evlerinde bitmiş ürünlerle ilgilidir. Stok sadece miktarda değil aynı zamanda parasal değerleri bakımından ölçülür. Muhasebecilerin, malları satılık olarak tartışmak için envanter kelimesini kullandıkları doğrudur, ancak satacakları stokları bulunmayanların bile korumuş oldukları envanterleri vardır. Bir perakendecinin envanteri, müşterilerin ulaşabileceği dükkanlarda bulunurken, toptancı ve distribütörlerin envanteri depoda bulunur. Bir diğer fark ise stokun stok ve bitki ve makine gibi diğer varlıkları içermesidir. Öte yandan, hisse senetleri sadece hammadde veya bitmiş mal olsun, mallarla ilgilidir. Belki de bir bilançoda açılış stokunun olduğu ve envanter olmadığı halde varlıkların amortismanı olduğu nedenidir.

Kısacası:

Envanter ve Stok Arasındaki Fark

• Stok ve stoklar birbirinin yerine kullanılır, bu doğru değildir

• Stok, sadece mallar ile, hem miktar açısından hem de parasal değeri

gibi • Envanter, makine ve tesisatın bulunduğu stok ve varlıkların toplamıdır