Journal ile Ledger Arasındaki Fark

Journal vs Ledger

Dergisi ve defteri, finansal muhasebe kavramlarını incelerken ya da hazırlarken genellikle karşılaşılan iki ana kelimedir mali tablolar. Çift girişli muhasebe sisteminde, defterler ve dergiler hayati ve önemli bir rol oynamaktadır. Kesin hesapların hazırlanmasından önce, gerçekleşen tüm işlemler bu kitapların her ikisinde de geçilmelidir.

Journal

Journal, asal girişin bir kitabı; yani, bir işlem gerçekleştiğinde dergi kısa süre sonra kaydedilmelidir. Yapılan giriş bir günlük girişi olarak bilinir. Dergide kayıt işlemi buna günlük olarak denir. Günlük girişi hangi hesabın borçlandırılacağını ve hangi hesaba yatırılacağını söylüyor, ayrıca ilgili girişin hangi nedenle yapıldığını gösteren bir anlatım da içeriyor. Bazı ana dergi türleri genel dergi, satın alma dergileri, satış dergisi vb. Bir işlemdir. İşlem, genel günlüğe veya diğer özel dergilerden birine kaydedilmelidir. Dergide tarihsel gelişme sırasındaki veriler bulunur.

Deedger

Bir defter, işlemlerin ayrı hesaplarda listelentiği son giriºin muhasebe defteri olarak tanımlanabilir. Defterde birçok hesap bulunur (normalde T hesapları olarak bilinir). Dergilerde kaydedilen işlemler buna göre gruplanır ve muhasebede ilgili doğru hesaplara dönüştürülür. Verilerin kaydedilmesi bu işleme deftere nakil denir. Kapsamlı gelir tablosu (gelir tablosu), mali durum tablosu (bilanço) gibi mali tablolar (kesin hesaplar olarak da bilinir) genellikle defterden çıkarılır. Defter hesabı doğruluğu kontrol edilebilir; başka bir deyişle, defterdeki tüm borç bakiyelerini herhangi bir tarihte veya saatte eklediğinizde defterdeki tüm bakiyelerin toplamına eşit olması gerekir.

Journal ve Ledger arasındaki fark nedir?

Sadece isimler değil, aynı zamanda temel özelliklerde her iki kitap da farklılıklar göstermektedir. Temel farklılıklar aşağıda listelenmiştir.

• Dergisi asal (ilk) giriş kitabı, Ledger ise nihai giriş kitabı.

• Diğer bir deyişle, günlük defterinde analitik kayıtlar bulunurken, günlükte kronolojik kayıtlar bulunur.

• Anlaşma, defterdeki durum değil, bir dergi için gereklidir.

• İşlemler günlüğe kaydedilirken, işlemler deftere alınan ilgili hesaplarda sınıflandırılır ve kaydedilir.

• Verilerin sınıflandırılmasının temeli, muhasebedeki hesaplarken, veriler defterdeki işlem temel alınarak sınıflandırılabilir.

• Bir işlem ilk önce derhal meydana geldiğinde derhal kaydedilir; ancak daha sonra deftere nakledilir.

• Kesin hesaplar doğrudan günlükten hazırlanamaz, ancak defterler, kesin hesapların kolaylıkla hazırlanması için temel oluşturuyor.

• Derginin doğruluğu test edilemez, ancak defterin doğruluğu deneme bakiyesi kullanılarak bir dereceye kadar test edilebilir.

• Günlükte borç ve borç için iki sütun bulunurken, bir defterin iki tarafı borç ve kredi için hesaplanır.

• Dergiler, bir dönemin sonunda dengelenmez, ancak muhasebedeki hesaplar, belirli bir dönemin sonunda dengelenir.