Lay ile Lie In The English Grammar arasındaki fark

Lay vs Yalan İngilizce Gramer İngilizce gramerlerinde yatma ve yalan arasında bir fark var olmasına rağmen, bu iki fiil anlamlarının benzerliği nedeniyle sıklıkla karıştırılır. Aslında, yatıyor ve yalan söylüyorlar, farklı kullanımlarla farklı şekilde kullanılıyorlar. Her şeyden önce, yalan bir fiil, sıfat ve isim olarak kullanılır. Yalan iki farklı anlama sahip bir fiil olarak kullanılır: bir anlam yanlış ifadeler yapmaktır; diğeri ise, yatay bir dinlenme pozisyonu varsayar. Yalan, ikinci anlamı fiil olarak kullandığında, o yalanın geçmiş zaman gerçeği. Yalan da yanlış beyanlara atıfta bulunmak için bir isim olarak kullanılır. Yalan, Eski İngilizce kelimesi

licgan 'dan gelir. Lay'un kökenleri Eski İngilizce kelimesi legan 'da vardır.

Lay ne anlama geliyor?

Yalan ile yalanın temel farklılıklarından biri, yatay düzgün bir fiildir. Normal fiil yatağının çeşitli şekilleri vardır. Onlar yatıyor, döşüyor ve atılıyor. Harf fiili, dikkatli bir şeyler koymak anlamında kullanılır. Ayrıca düz koymak anlamına gelir.

Normal fiilin önemli gerekliliklerinden biri, bir cisim de gerektirdiğidir. Şu cümleleri inceleyin:

Kitapları masaya koydum.

Resimlerin halı üzerine yerleştirilmesi.

Yukarıdaki iki cümlede de, fiil yatağı, dikkatle indirilmesi anlamında kullanılır. İlk cümlede, kitaplar masaya dikkatlice indirildi. İkinci cümlede, tabloların halı üzerine düz olarak yerleştirildiğini düşünüyoruz.

Lie ne anlama geliyor?

Öte yandan, yalan düzensiz bir fiildir. Düzensiz fiil yalanının diğer biçimleri ise yalan, yalancı, yatıyor ve saklıdır. Aşağı veya düz olması anlamını verir. Düzensiz fiil yalanı, normal fiil yatağının aksine bir nesnenin kullanılmasını gerektirmez.

Şu cümlelere bakın:

Bütün gün yatakta yatmayın. Onun yerine bir şeyler al.

Düşüp birkaç dakika hareketsiz kaldım.

Yukarıdaki cümlelerde, fiil yalanı ve formlarından biri, aşağı inmek ya da düz olmak anlamında kullanılır. İki fiil hassaslıkla kullanılacaktır.

İngilizce Dilbilgisi'nde Lay ve Lie arasındaki fark nedir?

• Yalan söyleme ve yalan arasındaki ana farklılıklardan biri, düzlemin düzenli bir fiildir olmasıdır. Öte yandan, yalan düzensiz bir fiildir.

• Normal fiil yatırmanın çeşitli biçimleri vardır. Onlar yatıyor, döşüyor ve atılıyor.

• Normal fiilin önemli gerekliliklerinden biri, bir cisim de gerektirdiğidir.

• Düzensiz fiil yalanının diğer biçimleri, yalan, yalancı, yatıyor ve saklıdır.

• Düzensiz fiil yalanı, normal fiil yatağının aksine bir nesnenin kullanılmasını gerektirmez. Bu, yatmakta olan fiiller ile yalan arasındaki önemli farktır.

Görüntüler Nezaket:

Patrickneil'in Çimen Üzeri Üzerinde Yalan (CC BY-SA 3. 0)