Hat Örgütü ve Fonksiyonel Organizasyon Arasındaki Fark

Anahtar Farklılık - Hat Organizasyonu ve Fonksiyonel Organizasyon

Bir organizasyon, organizasyonun çalışmasını ve gerçekleştirilmesini kolaylaştıran çeşitli yapılara göre düzenlenebilir. Hat organizasyonu ve fonksiyonel organizasyon arasındaki ana fark, olup, bu hat organizasyonu, üst yönetimden direkt hatların aktığı ve sorumluluk çizgilerinin karşıt yönde aktığı, ancak işlevsel organizasyonun nerede olduğu bir yapı ile çalışır şirketi, finans, üretim ve pazarlama gibi özel işlevsel alanlara dayalı daha küçük gruplara ayrılmıştır . Örgütsel yapı, karar verme ve görev tahsisi hızında doğrudan bir etkiye sahiptir, bu nedenle bir organizasyonun hayati bir yönüdür.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Hat Örgütü nedir
3. Fonksiyonel Organizasyon Nedir
4. Yan yana Karşılaştırma - Hat Örgütü ve Fonksiyonel Organizasyon
5. Özet

Hat Örgütü Nedir?

Hat organizasyonu, doğrudan yönetim hatlarının üst yönetimden aktığı ve sorumluluk çizgilerinin ters yönde aktığı yaygın kullanılan bir organizasyon yapısıdır. Bu, üst yönetim tarafından kararların alındığı ve hiyerarşide alt düzeydeki personele iletildiği yönetim için yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdır. Hat yöneticileri, amaçlanan bir sonuca ulaşmak için çalışan ekipleri yönetmeye tahsis edilir. Hat örgütlemesi, yönetim organizasyonunun en eski ve en basit metodudur.

Bu komutun skaler zincirinin (düz çizgiden en üstten en alt düzeye taşınan resmi otorite çizgisi) uygulanması nedeniyle anlamak ve yönetmek için çok basit bir organizasyon yapısıdır. Bu tür bir organizasyonda, her çalışan açık bir şekilde görev konumunu biliyor ve açık bir şekilde yetki ve sorumluluk çizgilerinin tüm çalışanlara tahsis edildiğini belirtti.

Bir hat kuruluşunun en önemli dezavantajlarından biri, bu tür yapının genellikle tek yönlü bir iletişimle sonuçlanmasından kaynaklanmaktadır. Kararlar üst yönetim tarafından alınır ve alt düzey personelin şikayetleri ve önerileri en üst makama geri gönderilemez. Alt düzey personel müşterilere daha yakın olduğundan deneyim ve önerileri karar vermeye dahil edilmelidir.

Şekil 01: Hat Organizasyon Yapısı

Fonksiyonel Organizasyon Nedir?

Fonksiyonel bir organizasyon, organizasyonun finans, pazarlama ve üretim gibi uzmanlaşmış fonksiyonel alanlara dayalı daha küçük gruplara ayrıldığı yaygın kullanılan bir organizasyon yapısıdır. Bu işlevsel alanlara "silolar" denir. Her fonksiyon üst yönetime karşı sorumlu olmak ve ilgili departmanı olumlu bir performansa ulaştırmak için ikili bir sorumluluğu bulunan bir departman başkanı tarafından yönetilir.

Şekil 2: Bir İşlevsel Kuruluşun Organizasyon Yapısı

İşlevsel bir organizasyonda, tüm bölümler ortak bir hedef doğrultusunda senkronize olmalı ve çalışmalıdır. Pratik olarak, bu amaçlanan bir boyutta gerçekleşmez ve bölümler arasında çatışmalar olabilir, çünkü her bölüm diğerlerinden daha iyi sonuçlar vermeye çalışmaktadır.

E. g. YTD Şirket fonksiyonel bir yapıda faaliyet göstermektedir. Önümüzdeki mali yıl için bütçe hazırlığı sırasında, Finans departmanı başkanı, yatırım projeleri için tahsis edebilecekleri maksimum fon tutarının 250 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, araştırma geliştirme ve pazarlama bölüm başkanları sırasıyla 200 milyon dolar ve 80 milyon dolar değerinde yeni yatırım projeleri yürütmeyi planladıklarını vurguladı. Yetersiz fonlar nedeniyle yalnızca bir proje yer alabilir veya finans departmanı yatırımlar için kota artırmak zorunda kalacaktır.

Hat Örgütü ve İşlevsel Kuruluş arasındaki fark nedir?

Line organizasyonu, üst yönetimden direkt hatların aktığı ve sorumluluk çizgilerinin ters yönde aktığı bir yapı ile çalışır.

Fonksiyonel organizasyon, şirketin finans, üretim ve pazarlama gibi özel işlevsel alanlara dayalı daha küçük gruplara ayrıldığı yerdir. Uzmanlık Uzmanlık düzeyi düşük hat organizasyonu Fonksiyonel organizasyonda uzmanlık düzeyi yüksektir. Karar Alma Karar verme, bölüm yöneticilerine işlevsel organizasyonda büyük ölçüde verilmektedir. Evrimsel bir ilişki belirtilmemiştir. Başkalarına Karşı Tutum Hat örgüt yapısı çoğunlukla küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için uygundur İşlevsel organizasyon yapısı, büyük ölçekli kuruluşlar için daha geniş fayda sağlayabilir. Özet - Hat Örgütü ve Fonksiyonel Organizasyon

Hat organizasyonu ve işlevsel organizasyonlar arasındaki fark esas olarak bunların yapılandırılma biçimine bağlıdır. Üst yönetimden akan açık otoritelerle çalışan ve ters yönde akan sorumluluk çizgileri bulunan kuruluşlara, hat organizasyonu denir. Görevler özel işlevlere göre ayrılmışsa, bu örgütler işlevsel organizasyonlardır. Organizasyon yapısı dikkatle seçilmeli ve işin niteliğine ve üst yönetimin ve düzgün yönetilen organizasyon yapılarının tercihine bağlı olarak çalışanların motivasyonu daha yüksek ve maliyetlerin düşmesine neden olabilir.

Kaynaklar

1. "Hat organizasyonu nedir? tanımı ve anlamı. “
BusinessDictionary. com. , N. s. , n. d. Ağ. 04 Nisan 2017. 2. Msg yönetimi çalışma kılavuzu. "
Hat Örgütü . N. s. , n. d. Ağ. 04 Nisan 2017. 3. "Fonksiyonel Yapı - Sınırsız Açık Ders Kitabı. “
Sınırsız . 31 Mayıs 2016. Web. 04 Nisan 2017. 4. Poudel, Keshav. "Hat Organizasyonu Ve Fonksiyonel Organizasyon Arasındaki Fark. "
İş Dünyası . N. s. , 01 Ocak 1970 Web. 04 Nisan 2017.