Pazar Araştırması ve Pazarlama Araştırması Arasındaki Fark

Pazar Araştırması vs Pazarlama Araştırması

Pazar araştırması ve pazarlama araştırması, pazarlama okuyanlar için çok kafa karıştırıcı iki benzer kavramdır. Üretici ve perakendeciler için, pazar araştırması, daha yüksek satış elde etmek için hedef pazar ve müşteriler hakkında daha fazla bilgi edinmek demektir. Pazarlama araştırması, farklı pazarlama stratejileri ile uğraşan daha geniş bir terimdir. Bu makalede vurgulanacak iki kavram arasında çok daha fazla fark var.

Pazar araştırması nedir?

Pazar araştırması, hedef pazarın anlaşılması ile ilgilidir. Verilerin toplanmasını ve rekabetin boyutu ve niteliği, hükümetin politikaları, hedef müşterilerin profili vb. Konularda uzmanlar tarafından analiz edilmesini gerektiren sistematik bir çalışmadır.

Bir şirketin üst düzey yöneticileri, ürünlerinin satıldığı pazar hakkında her zaman araştırma yapmakla ilgilenirler. Bu araştırmanın amacı, müşterilerin ihtiyaçları, profilleri, satın alma güçleri, sevdikleri ve hoşlanmadıkları ve şirketin ürün ve hizmetlerinin halkın zihninde algılanışıyla ilgili bilgi toplamaktır. Araştırmanın odağı her zaman muhtemel müşteri ve ürünlerin tanıtıldığı veya satıldığı pazardır.

Pazarlama araştırması nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere pazarlama araştırması, pazarlamanın çeşitli yönlerini anlama ile ilgilidir. Bu, pazarlama teknikleri ve etkinliği hakkındaki yönetim bilgisini arttırmayı amaçlayan bir alandır. Reklam, satış, rekabet, kanal araştırması vb. Çeşitli reklam tekniklerine ve etkinliğine dair fikir edinmek, bir organizasyonun en etkili reklam stratejisi karışımına karar vermesini sağlar. Benzer şekilde, rekabeti analiz etmek, bir şirketin rekabetten birinde veya öncesinde kalması için stratejiler geliştirmesini sağlar.

Pazar Araştırması ve Pazarlama Araştırması arasındaki fark nedir?

• Pazarlama araştırması, çoğunlukla pazarlama araştırmasının bir parçası olan piyasa araştırmalarından çok daha kapsamlı bir kavramdır.

• Pazarlama araştırması, pazarlama süreçleri hakkındaki bilgimizi bütünün üzerinde geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma alanıdır.

• Pazar araştırması, şirketin ürün veya hizmetlerinin tanıtılacağı veya satılacağı bir organizasyonun hedef pazarla ilgili yönetimi tarafından yürütülen çalışmadır.

• Pazar araştırması, hedef pazarın anlaşılmasıyla ilgili; oysa pazarlama araştırmaları, hedef pazara daha etkili bir şekilde hizmet etmek için farklı yollar öğrenmekle ilgilidir.

• Piyasa araştırması, kiminize hizmet edeceğinizi öğrenecek olursanız, pazarlama araştırması, onlara nasıl hizmet edeceğinizi öğrenmektir.

• Pazar araştırması, bilgi toplama ve analiz etmeyi gerektirdiği için genellikle nicelikseltir. Öte yandan, pazarlama araştırması kalitatiftir ve bir şirketin en etkili pazarlama tekniğine kavuşmasına izin verir.

• Pazar araştırması pazar araştırıyor; pazarlama araştırması pazarlama süreçlerini araştırıyor.

• Pazar araştırması özeldir, ancak pazarlama araştırması doğada geneldir.