Matris ve Fonksiyonel Yapı Arasındaki Fark

Anahtar Farkı - Matris ve Fonksiyonel Yapı

Bir organizasyon, organizasyonun çalışmasına ve icrasına imkan veren çeşitli yapılara göre düzenlenebilir. Amacı, operasyonları sorunsuz ve verimli bir şekilde yapmaktır. Matris yapısı ve işlevsel yapı arasındaki en önemli fark, matris yapısı, çalışanların iki farklı operasyonel boyutla aynı anda gruplandırıldığı bir örgütsel yapı türü olmasıdır. işlevsel yapısı, örgütleri bölünmüş bir yapıdır üretim, pazarlama ve satış gibi özel işlevsel alanları idare etmek.

İÇİNDEKİLER

1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Matrix Yapısı Nedir
3. Fonksiyonel Yapı Nedir 4. Yan yana Karşılaştırma - Matris ve Fonksiyonel Yapı
5. Özet
Matris Yapısı Nedir?
Matris yapısı, çalışanların iki farklı operasyonel boyutla aynı anda gruplandığı bir organizasyon yapısı türüdür. Bu, bir matris yapısının, iki organizasyon yapısını, en yaygın olarak işlevsel bir yapı ve bir bölümsel yapıyı birleştirdiği anlamına gelir. Doğal olarak, matris yapısı doğal olarak uygulanması pahalı ve karmaşıktır; bu da genellikle çeşitli projeleri üstlenen büyük ölçekli kuruluşlar için uygun hale getirir.

E. g. OPQ, teknoloji tabanlı ürünler üreten çok uluslu bir şirkettir. Çalışanların Ar-Ge müdürüne rapor verdiği bir AR-GE (Ar-Ge) işlevi vardır. OPQ, bazı çalışanların Ar-Ge yöneticisine ek olarak bir proje yöneticisine rapor vermesini gerektirecek bir başka şirketle çalışmaya karar verdi.

Beceri, bir matris yapısı altında daha iyi kullanılır ve şirket, projeleri sunmak için en yetenekli çalışanları seçebilir. Fonksiyonlar ve projeler arasında etkileşim gerektiren farklı ürünlerle çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren bir şirket, bir matris yapısı kullanarak önemli fayda sağlayabilir. Ayrıca, matris yapıları, iş işlevlerini entegre ederek ve müşteri taleplerine hızlı cevap vererek küresel müşterilere hizmet vermek için kullanılabilir. Bununla birlikte, matris yapısını yönetmek karmaşık ve zorlayıcıdır. Bu tür bir organizasyon yapısı, çalışanları hem işlevsel yönetici hem de proje yöneticisine karşı sorumludur ve daha yüksek bir yönetici-işçi oranı yaratarak ikili sorumluluklara neden olur.Bu, bazen işe öncelik verilmesi düşünüldüğünde çatışmalara neden olabilir.

Fonksiyon 1: Matrix yapısı iki organizasyon yapısının birleştirilmesiyle organize edilir.

Fonksiyonel Yapı nedir?

Fonksiyonel yapı, organizasyonun üretim, pazarlama ve satış gibi özel işlevsel alanlara dayalı daha küçük gruplara ayrıldığı sık kullanılan bir organizasyon yapısıdır. Her fonksiyon üst yönetimden sorumlu olmak ve ilgili departmanı olumlu bir performansa ulaştırmak için ikili bir sorumluluğu olan bir departman başkanı tarafından yönetilir. Bu gibi işlevsel alanlara 'silolar' denir.

İşlevsel yapılar, operasyonların ortak uzmanlık ve tecrübeye dayalı olarak kategorize edildiği 'U-form' (Birim biçimli) organizasyon yapılarıdır. Finans ve pazarlama gibi işlevler bölümler veya ürünler arasında paylaşılmaktadır. Bu tür bir yapının en önemli avantajı, şirketin uzmanlaşmış işlevsel uzmanlığından yararlanabileceği ve paylaşılan hizmetleri kullanarak kayda değer maliyet tasarrufunun tadını çıkarmayacağıdır.

E. g. JKL Company, bölümsel bir yapı ile faaliyet gösteriyor ve 5 ürün kategorisi üretiyor. Tüm bu kategoriler SDH'nin üretim ekibi tarafından üretilmekte ve tek bir pazarlama ekibi tarafından pazarlanmaktadır.

Ancak, işlevsel yapıların, özellikle de kuruluşun yurtdışı operasyonları olması durumunda, geniş bir coğrafi alanda faaliyet gösteren daha büyük ölçekli şirketler için benimsenmesi zordur. Yukarıdaki örnekte, 5 ürün kategorisinin 2'sinin iki farklı ülkede satıldığını varsayalım. Bu durumda, ürünlerin ilgili ülkelere gönderilmesi ve farklı pazarlama yaklaşımının kullanılması gerekebilir. Yurtdışındaki ticaretin ülkede olması yönetmek zordur ve daha az başarılıdır.

Şekil 1: Fonksiyonel yapı

Matris ve Fonksiyonel Organizasyon arasındaki fark nedir?

Matrisin Fonksiyonel Organizasyona Oranı

Matrix yapısı, çalışanların iki farklı operasyonel boyutla eşzamanlı olarak gruplandığı bir organizasyon yapısı türüdür.

Fonksiyonel yapı organizasyonu, üretim, pazarlama ve satış gibi uzmanlaşmış fonksiyonel alanlara dayalı olarak yönetim amacıyla bölünür.

Karmaşıklık Matrix yapısı, iki örgütsel yapının kombinasyonu nedeniyle doğada karmaşıktır.
Fonksiyonel yapı, yönetilmesi basit ve kullanışlıdır.
Uygunluk Matris yapısı, birden fazla ürün kategorisine sahip olan ve çeşitli projeler yürüten firmalar için uygundur
Fonksiyonel yapı, tek bir ürün kategorisinde tek bir yerde faaliyet gösteren kuruluşlar için uygundur.
Özet - Matris ile Fonksiyonel Yapı Matris yapısı ve fonksiyonel yapı arasındaki fark esas olarak bunların yapılandırılma ve yönetilme şekillerine bağlıdır. Birçok ürün grubuyla büyük ölçekli kuruluşlar için, bir matris yapısı yönetim amacı için idealdir.Kuruluş küçük veya orta ölçekli ve daha az çeşitlilik gösteren operasyonlara sahipse, işlevsel bir yapı benimsemek uygundur. Doğru komuta zinciri ve kaynakların verimli bir şekilde tahsisi, daha yüksek bir çalışan motivasyonuna ve maliyet tasarrufuna yol açar. Böylece organizasyon yapısı seçimi özenle yapılmalıdır.

Kaynaklar:

1. "Fonksiyonel Yapı - Sınırsız Açık Ders Kitabı. "

Sınırsız
, 31 Mayıs 2016. Web. 04 Nisan 2017. 2. "Bir Organizasyonun İşlevsel Yapısı: Avantajlar, Dezavantajlar ve Örnek - Video ve Ders Transkripti. “ incelenmesi. com.
, N. s. , n. d. Ağ. 06 Nisan 2017. 3. "Matris Yapısı - Sınırsız Açık Ders Kitabı. " Sınırsız
, 31 Mayıs 2016. Web. 06 Nisan 2017. 4. "Örgütlerin Matris Yaklaşımı ile Dezavantajları. “ Kron. com.
08 Eylül 2011. Web. 06 Nisan 2017. Resim Nezaketleri: 1. "Matrix organizasyon şeması" Chery - Kendi çalışması (Kamu Alanı) Commons Wikimedia aracılığıyla