Politika ve Protokol Arasındaki Fark

Politika ve Protokol

Politika ve Protokol, anlamları gereği aynı ve şaşkın olan iki kelimedir. Kesinlikle, kullanımları açısından ikisi arasında bazı farklılıklar var.

Bir politika normalde bir organizasyonun, bir firmanın ya da bir eğitim kurumunun büyümesi üzerine belirli hedeflere ulaşmak için tasarlanmış kurallar dizisidir. Politikalar farklı organizasyonlara göre farklılık gösterir. Bir hastane, bir eğitim kurumu tarafından çalıştırılanlardan farklı bir politikaya sahip olabilir. Aynı şekilde bir eğitim kurumunun politikası bir şirket tarafından çalıştırılanlardan farklı olacaktır.

Bu politikanın karar vermede yardımcı olduğunu bilmek önemlidir. Aslında karar vermeye yardımcı olur. Politikalar zamanla büyür. Aniden üretilmezler. Kuruluşla birlikte büyürler. Öte yandan bir protokol, belirli bir görevi yerine getirmek için izlenecek prosedür veya adımları tanımlar. Bir şirketin veya bir firmanın büyümesi ile ilgili bir toplantı veya belirli bir görevi yerine getireceği zaman gitmek için bir metodoloji vardır. Bu tür iyi tanımlanmış bir işleme protokol denir.

Görevin tamamlanmasıyla ilişkili protokole yapışmanın istenen bir çözüme ulaşmak için çok önemli olduğunu bilmek önemlidir. Bir protokolü izlemekten kaçmak, karışıklığa ve yanlış anlaşılmalara ya da bazen yanlış komünikasyonları da beraberinde getirir. Protokol, önceki tecrübelerden yola çıkarak belirli bir biçimde bir şeyler yapmaktan oluşur. Protokol, yerleştirilen prosedürleri izleyerek birilerinin tecrübelerinden yola çıkarak geçmiş tecrübelere dayanarak etkili bir yol olarak görülür. Bunlar politika ve protokol arasındaki farklardır. Onlar gerçekten farklı kelimelerdir.

İlgili Bağlantı:

Politika ve Mevzuat Arasındaki Fark