Amaç ve Amaç Arasındaki Fark

Amaç vs Nesil Amaç, amaçlar, amaçlar, amaç, niyetler vb. Çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz bazı kelimelerdir ve aralarındaki ufak farklar olmasına rağmen onları birbirinin yerine kullanabiliriz. İnsanları çok fazla karıştıran amaç ve objelerden oluşan iki sözcük sözü gerekiyor. Bunlar çoğu zaman hatalı kullanılan yaygın günlük kelimelerdir. Bu makale, iki kavramın daha iyi anlaşılması için ikisi arasındaki farkları vurgulamaya çalışmaktadır.

Amaç

Her eylem veya davranışın ardında bir amaç veya dürtü vardır. Eğer biri bir sözlüğe bakarsa, amaç her şeyin gerçekleşmesinin ardındaki sebep olarak tanımlanır. Acının ve yoksulluğun arkasında bir amaç var diyorlar, çünkü Tanrı insanların yaşam ve yaşam değerleri hakkında bir iki şey öğrenmesi için onları tasarladığı şekliyle diyorlar. Sözcük, bir şahsın veya bir organizasyonun amaç veya hedeflerini ima ettiği bir isim olarak kullanılabilir veya bir eylemin veya davranışın arkasındaki niyetleri veya sebepleri ima ettiği bir fiil olarak kullanılabilir. Hayatlarımızda, eylemlerimizin amacına veya sebebine neredeyse hiç dikkat etmediğimiz herşeyle çok karışık ve mekanik hale geliriz. Bir kişiye hayatın gerçek amacını sorun ve boş bir çizim yapacağınızdan eminsiniz. Bir ticari varlığın temel amacı, paydaşları tatmin edecek kar elde etmektir ve bir okulun temel amacı, genç çocukları onları bilgilendirici hale getirmek üzere eğitmektir. Benzer şekilde, hayatın her şeyinin arkasında bir sebep veya amaç vardır.

Amaç

Amaç, yaşamda onun için belirlediği hedef veya hedeftir. Hedefler, insanlara ve kuruluşlara, bu hedefleri gerçekleştirmek için insanları motive ettikleri için bir dizi yönerge sağlar. Bir sprintör eğitime başladığında, yarışmayı yenmesi için hedefleri veya hedefleri belirler. Benzer şekilde, toplumun geri kalanı ve halkı için hükümet tarafından yapılan çeşitli refah programları ve politikalarının açıkça ifade edilen hedefleri vardır. Sözcük çoğunlukla bir amaç ya da bir amaç anlamına geldiğinde bir isim olarak kullanılsa da, aynı zamanda yanlı olmayan ve tarafsız anlamına gelen bir sıfat olarak da kullanılır. Bu anlamda, bir kişi yargısal olmadığı ve duygular veya duygular temelinde kararlar almadığı için objektif olabilir.

JFK, bir adamı aya koyup 1961'deki uzay görevinin amacı olarak onu on yılın sonuna kadar güvenli bir şekilde yeryüzüne geri getirdiğini ilan ettiğinde, insanlara yaşamak için bir rüya verdi. JFK vizyonerdi; çünkü insanların soyut misyonlarla ilgilenmeyeceğini biliyordu. Bu tek fikir insanlara on yıl boyunca ilham kaynağı sağlamıştır ve ilk adamın aya nihayet konduğu 1969 yılına kadar uzay programının amacı olmaya devam etmiştir.

Amaç ve Amaç arasındaki fark nedir?

• Amaç, hayatın her eyleminin ardında yatan sebep veya anlam; amacı, bir kişinin hayatta kendisi için belirlediği hedef veya hedeftir.

• Hedef, özeldir ve net bir kesim iken, soyuttur.

• Bir işyeri kuruluşunun amacı, hissedarlar ve sahipleri memnun etmek için kâr sağlamaktır; amaçları ise geleceğe yönelik hedeflerdir.